Co je práškové lakování, jak se provádí a jaké má využití

Co je práškové lakování, jak se provádí a jaké má využití

Práškové laky neobsahují toxické těžké kovy a jsou bez rozpouštědel. Právě proto se z nich během lakování neuvolňují těkavé organické sloučeniny. Práškové lakování má nejnižší hodnoty ze všech dostupných nátěrových řešení. Prášková barva je navíc sama o sobě ekologická a nabízí nejvyšší kvalitu a vynikající vlastnosti. Jak probíhá práškové lakování? Kolik stojí práškové lakování?

Co je to práškové lakování?

Práškové lakování je moderní a ekologická povrchová úprava. Lakování se provádí pomocí práškové barvy, která se nanáší na podklad elektrostatickým nabíjením. Barva se poté se roztaví a vytvrdí v peci. Tento proces je vhodný pro povrchovou úpravu kovových i nekovových povrchů. V praxi práškové lakování často probíhá automaticky prostřednictvím dopravníkových systémů.

Práškový lak je suchá směs, která se skládá ze čtyř hlavních složek:

  • Pojivo – Tvoří základ každého práškového laku. Určuje nejdůležitější vlastnosti ohledně struktury povrchu a tvrdost budoucího nátěrového filmu. Často se používají syntetické živice, které mají termosetové vlastnosti.
  • Aditiva – Jedná se o látky, které práškovému laku dodávají specifické vlastnosti. Často ovlivňují parametry, jako je tok, lesk, struktura a tvrdost povrchu. Kromě toho se aditiva mohou použít k dosažení dalších funkčních vlastností, jako je lepší ochrana proti oděru nebo optimalizace odplyňování.
  • Pigmenty a barviva – Pigmenty jsou organická či anorganická barviva, která jsou nerozpustná v médiu, které barví. V pojivu jsou rozmístěny rovnoměrně. Typ použitého pigmentu určuje faktory, jako je barevný tón, krycí schopnost, intenzita barvy a světlostálost. Naproti tomu jiná barviva se zcela rozpouštějí v aplikačním médiu, a tím jej zabarvují.
  • Plniva – Tyto látky dodávají lakovému nátěru objem a díky své velikosti částic zabezpečují optimální hustotu nátěru (poměr mezi pigmenty, plnivy a pojivem). Jako plniva se obvykle používají přírodní minerály, například uhličitan vápenatý.

barva

Jak probíhá práškové lakování?

Práškové lakování lze popsat ve třech krocích:

  1. Předúprava. Obrobek se zbaví prachu, okují, rzi, mastnoty, špíny a jakýchkoli vrstev oxidů (např. na hliníku). Zde se rozlišuje mezi chemickými a mechanickými procesy předúpravy. Během předúpravy se na obrobku vytvoří i konverzní vrstva, aby se zvýšila protikorozní ochrana základního materiálu a zlepšila přilnavost práškové barvy. Obrobek se pak musí nechat vyschnout.
  2. Nanášení barvy. Pomocí práškové stříkací pistole se prášková barva nanáší na povrch obrobku, který se uzemní prostřednictvím nosiče obrobku. Za každou cenu musí být zabráněno vniknutí prachu a nečistot. Prášková stříkací pistole vytváří nabitý oblak prášku. To způsobuje, že částice barvy elektrostaticky přilnou k obrobku a vytvoří vrstvu.
  3. Vytvrzování. Následně se práškový nátěr vypálí nebo vysuší v peci při teplotách od 110 do 250 °C. Doba vypálení závisí na materiálu práškového nátěru. V závislosti na materiálu práškového laku závisí celkové trvání vypalování na různých faktorech, jako je doba ohřevu, tloušťka obrobku a doba zdržení.

Kolik stojí práškové lakování?

Ceny lakovaných výrobků závisí na velikosti dílu, jeho rozvinuté ploše a hmotnosti dále na síle materiálu a zvoleném odstínu. Na cenu má vliv i složitost lakovaného dílce, nebo náročnost přípravy povrchu pro lakování – broušení, ochrana frézovaných ploch apod. Cena venkovních barev se pohybuje okolo 250–300 Kč za metr čtvereční. Vnitřní barvy stojí okolo 220–270 Kč za metr čtvereční.

lakovani auta

Jaké má využití?

Práškové lakování je přizpůsobivé a lze ho aplikovat na materiály od kovu přes dřevo až po sklo a plasty. Práškové barvy lze nalézt na domácích spotřebičích, jako jsou kuchyňské mixéry a plynové sporáky, na automobilových výrobcích, jako jsou karoserie a kola, a na venkovních domácích prvcích, jako jsou dveře, sloupy veřejného osvětlení, sochy, ploty a brány, markýzy a pergoly či fontány.

Jelikož práškové lakování vyžaduje pro nastavení barvy pečení za vysokých teplot, ne vždy lze tuto technologii uplatnit. Guma a jiné materiály, které se mohou tavit, nejsou ideální pro práškové lakování. Mezi další materiály, které nelze práškově lakovat, patří plast, dřevo a cokoli jiného, co se taví při vysokých teplotách.