Zdvihací zařízení a jeřáby pod dohledem

Zdvihací zařízení a jeřáby pod dohledem

Zdvihací zařízení jsou podrobena revizním zkouškám, revizi, inspekci a prohlídkám. Zajišťují je specialisté v oboru, zvláštní posouzení provádějí certifikovaní znalci, lze si ale vyžádat i odborné poradenství. Když se navrhují a provádějí opravy a rekonstrukce, a také se instaluje rádiové dílkové ovládání, podílejí se na něm projektanti a autorizovaní statici. Vše probíhá v souladu s legislativou, cílem je maximální spokojenost zákazníků.

Na všech zdvíhacích zařízeních se provádějí zkoušky a inspekce podle nařízení vlády z roku 2001, a to nejméně jednou do roka. U jeřábů s různým zatížením se revize provádějí podle u čtvrté skupiny jednou za rok, u první skupiny jednou do roka. Rozsah revize a revizní zkoušky upravují ČSN z roku 2014 a pokyny výrobce. Když je provedena revize, firma dostane zápis nebo protokol se seznamem závad a nebezpečí. Osoba za provoz zdvihacích zařízení je povinna nechat tato nebezpečí a závady odstranit. Na zdvihacích zařízeních se provádějí prohlídky a revize elektro a další servisní činnosti, instalace dálkových ovládání, opravují se a rekonstruují. Zdvihací zařízení se dělí na vyhrazená a nevyhrazená. Mezi vyhrazená patří zdvihadla a pojízdná zdvihadla s nosností nad pět tun, jeřáby o nosnosti nad pět tun, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad tři metry, stavební výtahy s výškou zdvihu nad tři metry pro dopravu nákladů a osob. Mezi nevyhrazená zařízení patří vrátky, zdvižné vozíky, zdvihací zařízení pro montážní účely, závěsné dopravníky, nakladače, mechanické rampy, plošiny pro zdvihání automobilů, výsuvné žebříky a prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen.

V dobrém stavu je třeba udržovat i jeřáby. Posouzení stavu je nutné u jeřábů věžových, nakládacích a mobilních do deseti let po uvedení do provozu, u ostatních druhů jeřábů do dvaceti let po uvedení do provozu. Na všech zařízeních se provádí inspekce, revize, revizní zkoušky, odborně se posuzuje technický stav zařízení a poskytuje komplexní servisní a údržbářská činnost. Opravuje se hydraulika a hydraulické systémy, provádějí opravy, včetně generálních, rekonstrukce a modernizace.