Prodlouží život starším obráběcím strojům

Prodlouží život starším obráběcím strojům

Spojením zkušeností pracovníků servisu řídících systémů NC a CNC s pracovníky vývoje optolektrických inkrenentálních snímačů vznikla v roce 1992 společnost ESSA, která navázala na činnost bývalých státních podniků. Už více než dvacet let se firma zabývá vývojem a výrobou lineárních a rotačních snímačů a také vyhodnocovacích jednotek. Výrobky společnosti ESSA jsou robustní konstrukce, hodí se všude tam, kde je třeba měřit délku, ůhel natočení a otáčky, a také v odměřování pro retrofit obráběcích strojů. Zajišťují efektivní práci a v průměru o šestnáct procent zvyšují produktivitu.

Lineární snímače převádí informace o lineárních změnách polohy na elektrické impulsy. Počet pulsů odpovídá směně polohy, frekvence rychlosti pohybu. Lineární snímače jsou složeny ze dvou částí, které se vůči sobě lineárně pohybují. Jednou částí je Al profil se skleněným pravítkem nebo nepřerušovaným kovovým páskem. Druhou částí je snímací hlava s osvětlovacím systémem s LED diodou, vyhodnocovací elektronikou a kabelem. K odměřování se používá transparentní systém s pravítkem nebo reflexní systém s kovovým páskem.

Rotační snímače jsou určené pro převod rotačního pohybu na elektrické impulsy. Počet pulsů je přímo úměrný úhlu natočení, frekvence je přímo úměrná rychlosti otáček. Rotační snímače tvoří základní těleso z hliníkové slitiny, v němž je uložen systém odečítání, skleněný rastrový pár, osvětlovací systém s LED diodou a vyhodnocovací elektronika. Transparentní systém odečítání využívá skleněný kotouč s ryskami a jednou referenční značkou na otáčku.

Měřící sondy se využívají v metrologii, robotice, laboratorní technice, lékařství, přesném strojírenství, pro průběžné měření tloušťky materiálu i jako přesný koncový spínač. Převádějí informace o lineárních změnách na elektrické pulsy, počet pulsů odpovídá velikosti změny polohy, jejich frekcence rychlosti pohybu.

Číslicové indikace jsou určené pro zpracování dat ke snímačů a jejich zobrazování na číslicovém displeji. Některé verze číslicových indikací zpracovávají data ze dvou snímačů, na displeji se zobrazuje jejich matematické sloučení, a to součet nebo rozdíl.