Platit jen za skutečnou spotřebu

Platit jen za skutečnou spotřebu

Nikdo nechce platit za teplo a vodu, které nespotřeboval. Proto se měření tepla, regulaci tepla, teplé a studené vody věnují specializované firmy. Některé z nich nabízejí komplexní služby, v rámci kterých zpracují potřebnou projektovou dokumentaci, namontují zařízení a zajišťují u nainstalovaných prvků měření a regulace servis. Mezi takové patří společnost COOP THERM spol. s r. o. Její pracovníci mají dlouholeté zkušenosti, a není ani divu, protože firma byla založena v prosinci 1990 a hned v průběhu následujícího roku začala vyvíjet činnost. Zakládajícími členy bylo dvanáct významných stavebních bytových družstev. Družstva založením vlastní servisní firmy vyřešila otázku měření, regulace a úspor tepla, měření teplé užitkové vody a studené vody.

Rozúčtování se dělá na základě naměřených hodnot indikátorů nebo měřičů tepla a vodoměrů, které byly zjištěny při odečtu. Odečty se provádějí zpravidla jednou ročně. Odečtené údaje jsou přepočteny podle skutečných vlastností otopných těles, veškeré údaje se kontrolují a nejasnosti se konzultují se správci objektů.

Elektronické indikátory rozdělovače topných nákladů pracují na principu snímání povrchové teploty otopného tělesa a teploty v místnosti v určitém časovém intervalu. Zjištěné hodnoty teplot se dále zpracovávají mikroprocesorem, který získané údaje vyhodnocuje a převádí na jednotky, které zobrazuje na multifunkčním displeji. Součet spotřebních dílků ze všech otopných těles v bytě představuje individuální spotřebu tepla dané domácnosti. Rozúčtování se od roku 2016 řídí vyhláškou a příslušným zákonem. Celkové náklady na vytápění domu se podle předpisu dělí na dvě části. Základní část, která představuje 30 až 50 procent, se rozpočítává na jednotlivé byty podle velikosti podlahové plochy, a část spotřební, která se rozpočítává podle měřidel.

Vodoměry slouží k měření průtoku a spotřeby studené vody do 30º C nebo teplé vody do 90º C. Instalují se na potrubí v budovách s více byty nebo v rodinných domech. Kromě klasických vodoměrů se dnes používají už i modernější s rádiovým modulem, které umožňují odečítat data, aniž by pracovník firmy musel vstupovat do bytu.