Hmotnost určíme jednoduše a ihned

Hmotnost určíme jednoduše a ihned

Váhy používáme v domácnosti převážně v kuchyni, převažujeme občas ale i sami sebe, případně zavazadla před dovolenou. Mnohem větší uplatnění mají váhy v průmyslu. Je to zkrátka užitečné zařízení, které má široké využití v životě člověka, hmotnost určuje podle tíhy, kterou působí vážené těleso na podložku. Tato síla se měří vyvážením závaží známé hmotnosti u vah vahadlových nebo změnou fyzikálních veličin, kterou síla vyvolává v měrném tělese.

Existuje několik druhů vah – sklonné, elektromechanické, hydraulické a pneumatické, pružinové a vahadlové.

Sklonné váhy jsou jednoduché, jejich použití je rychlé. Závaží stálé hmotnosti je na páce, jejíž sklon na ručičkovém nebo digitálním ukazateli ukáže hmotnost váženého předmětu. Takové váhy jsou buď listovní nebo automatické.

U elektromechanických vah se tíha břemene přeměňuje na elektrickou veličinu magnetostrikčním principem nebo změnou odporu měrného tělíska při jeho deformaci, způsobené tíhou břemene.

U hydraulických a pneumatických vah se při vážení mění tlak kapaliny nebo plynu, uzavřeného v měrné krabici. Na tomto principu pracují obchodní, laboratorní, provozní váhy i váhy, používané v domácnosti. Kromě toho jsou hydraulické a pneumatické váhy také jeřábové, mostní, sklopné, dopravníkové a dávkovací. Citlivost a přesnost těchto vah závisí od jejich konstrukce a hmotnosti vážených těles.

Změnu fyzikální veličiny využívají pružinové váhy, například takzvaný mincíř. Je to zařízení s válcovou nebo torzní pružinou, na kterou se zavěsí vážené těleso. Deformace ukazuje tíhu váženého tělesa na stupnici. Je však třeba myslet na to, že údaje z pružinových vah ovlivňuje zemská tíha. Může se tak stát, že váhy, použité na různých místech, udávají různé hodnoty.

Vahadlové váhy se obvykle skládají z dvojramenné páky nebo soustavy pák. U rovnoramenné páky jsou na jednom konci upevněné misky nebo plošiny, na které se dává vážený předmět, na druhém konci je plocha na výměnná závaží. Nerovnoramenné páky mají tu výhodu, že na ně můžeme klást závaží menší hmotnosti, než je hmotnost vážené věci. Hmotnost použitého závaží ovlivňuje poměr délky ramen. Váhy s nerovnoramennou pákou mohou být desetinné nebo i setinné, takže nám postačí závaží o pouhé desetině nebo i setině váženého předmětu.