Digitální transformace: Co to je a co přinese v roce 2024?

Digitální transformace: Co to je a co přinese v roce 2024?

Digitální transformace je klíčovou součástí strategie všech subjektů. Přestože není jediným faktorem, je kritická pro úspěch (nebo neúspěch) jakéhokoliv úsilí o transformaci. Jaké trendy digitální transformace s sebou přináší rok 2024?

Co je to digitální transformace?

Digitální transformace je proces využití digitálních technologií k vytvoření nových procesů. Digitální transformace představuje změnu podstaty fungování věcí. Zahrnuje integraci digitálních technologií a řešení do všech oblastí. Stejně jako kulturní změnu tak představuje technologickou změnu.

Umělá inteligence

Rozmach umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) zejména v druhé polovině roku 2023 byl cítit snad na každém kroku. V médiích, firmách, ve školách lidé komunikovali s chatboty a zkoušeli, nakolik jim dokáží pomoci s tvorbou textu, jak přesné jsou jeho odpovědi po faktické stránce. Je stále co ladit, ale už nyní má AI své nesporné kvality a bezesporu se brzy stane naším každodenním pomocníkem.

V roce 2024 můžeme očekávat, že se AI ještě více integruje do našeho každodenního života a obchodních operací. Od chatbotů s umělou inteligencí, kteří poskytují zákaznickou podporu, až po algoritmy strojového učení předpovídající tržní trendy. Umělá inteligence se nepochybně dostane do centra pozornosti na cestě digitální transformace.

Obrovská pomoc je už nyní vidět v internetových obchodech při doporučení dalších výrobků uživateli, tvorbě textů, grafiky, optimalizací cen a předvídání poptávky.

Chatboti

Již zmiňovaní chatboti jsou využívání především v e-shopech a na dalších webech, kde radí návštěvníkům. Většina uživatelů si na ně už zvykla. Vyskakující chatovací okénko má navíc často zábavné jméno. Odpovědi mohou být předdefinovány na základě scénáře. Často však vychází z kontextu návštěvníkova dotazu, kdy umělá inteligence předvídání chování zákazníků.

AI si sama neporadí, proto má nástroje na pochopení reálného světa. Jedná se o základní strojové učení (Machine Learning, ML), tedy učení na základě získaných zkušeností a hloubkové učení (Deep Learning, DL), které se dostává ještě dále a zjednodušeně řečeno “vědomostně roste” na základě příkladů, aby se v dalších situacích přiblížila reakcím člověka. Obsáhne tak obrovské množství dat, která přijmeme plnými doušky v běžném životě i v našem byznysu.

chatgpt

Blockchain

Potenciální aplikace technologie Blockchain sahají daleko za hranice digitálních měn. V roce 2024 můžeme očekávat, že Blockchain bude přijat ve více průmyslových odvětvích kvůli jeho bezpečnosti, transparentnosti a decentralizaci.

Co se například odvětví dodavatelských řetězců týče, Blockchain může poskytnout bezpečný a transparentní záznam o cestě výrobku od výroby až po prodej. To nejen zvyšuje efektivitu, ale také buduje důvěru spotřebitelů, protože si mohou ověřit pravost a kvalitu svých nákupů.

Internet of Things

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je tzv. buzzwordem již několik let. S příchodem roku 2024 však bude internet věcí ještě chytřejší. Díky pokroku v oblasti umělé inteligence a strojového učení se zařízení internetu věcí stanou více než jen připojenými, budou inteligentní.

Naše spotřebiče i drobná elektronika je prostě chytřejší. Například nemusíte neustále sledovat a měnit nastavení termostatů doma či ve firmě, ale vše necháme na aplikaci, která upraví spotřebu energie a sníží náklady. Výkonnější loT usnadní kontrolu nad nejrůznějšími zařízeními a zjednoduší nám život. Například ledničky zjistí, co v ní podle běžných zvyklostí chybí a potraviny objedná, nebo třeba u vás ve firmě aplikace nahlásí poruchu (pří)stroje, zajistí dodávku náhradních dílů a návod na jejich opravu.

Nositelem důležitých dat jsou i chytré hodiny či náramky, kdy aplikace vyhodnocuje osobní údaje jeho nositele, čímž mu pomáhá k lepšímu životnímu stylu a získaná data slouží jako podklad k marketingovým analýzám a přesnějšímu cílení na zákazníky.

5G síť

Technologie 5G přinesla revoluci v digitálním připojení a nabízí vyšší rychlosti a spolehlivější připojení. Jakmile se 5G v roce 2024 rozšíří ještě více, umožní bezproblémový a efektivní provoz v různých odvětvích. Od práce na dálku po telemedicínu, od autonomních vozidel po chytrá města, 5G bude v centru digitální transformace.

 

digitalizace

Kyberbezpečnost

S rostoucí digitalizací je kybernetická bezpečnost důležitější než kdy dříve. V roce 2024 lze očekávat, že podniky budou ve velké míře investovat do kyber bezpečnostních opatření na ochranu svých dat a digitálních aktiv. Podniky budou v boji proti kybernetickým hrozbám využívat celou řadu strategií, od pokročilých metod šifrování až po biometrickou autentizaci.

Hyperautomatizace

Hyperautomatizace, termín vytvořený společností Gartner, označuje použití pokročilých technologií, jako je umělá inteligence a strojové učení, k automatizaci procesů a rozšíření lidských schopností. V roce 2024 bude hyperautomatizace klíčovým trendem digitální transformace.

Hyperautomatizace jde nad rámec tradiční automatizace a poskytuje ucelenější přístup. Zahrnuje automatizaci komplexních podnikových procesů, nejen jednoduchých, opakujících se úloh. Navíc zahrnuje i automatizaci samotného procesu automatizace, tj. identifikaci příležitostí k automatizaci.

Například ve výrobní společnosti může hyperautomatizace zahrnovat využití umělé inteligence k předvídání poruch zařízení, automatickému plánování údržby a dokonce i objednávání náhradních dílů. To nejen zvyšuje efektivitu, ale také snižuje prostoje a náklady.

Transformace cloudu

Škálovatelnost, flexibilita a optimalizace nákladů už pronikly do slovníků mnoha firem. Trendem se jednoznačně stal cloud, který i v roce 2024 projde dalším vývojem. O tom, že při vývoji mobilních i webových aplikací hraje prim Cloud Native, jsme už psali mockrát. V dalších měsících a letech se dostáváme ještě o krok dále. Podniky a instituce budou cloudové služby využívat pro fungování celé firmy. Vedoucí oddělení i celých podniků zesílí tlak na rychlost a přesné splnění požadavků. To jim mimo jiné umožní také Low-Code/No-Code aplikace, kdy si pomocí předdefinovaných bloků mohou jako zapadající puzzle vytvořit jednoduchou fungující aplikaci.