Google Bard AI: Co to je a v čem je jiný oproti ChatGPT?

Google Bard AI: Co to je a v čem je jiný oproti ChatGPT?

Rok 2023 je ve znamení umělé inteligence. Fenomén ChatGPT, který vyvinula americká společnost OpenAI, ovládl pozornost všech napříč světadíly. Jeho spuštění podnítilo vývoj dalších, konkurenčních produktů, mezi nimiž je i Google Bard. Co je Bard od Googlu? Jak funguje Bard? Potřebujete rychle shrnout složité téma, vytvořit koncept referátu či seminární práci? Máte před sebou nový projekt a chcete rozvíjet vaše nápady, vytvořit plány či vyřešit problém? Musíte napsat důležitý e-mail? Nebo zkrátka nevíte, jaký příspěvěk napsat na blog, báseň, filmový scénář nebo popisek k fotce? Pak nikam nechoďte, jelikož Google Bard je přesně pro vás!

Co je to Google Bard AI?

Google Bard AI je konverzační generativní umělá inteligence, která umožňuje rozvíjet nápady, podněcovat kreativitu a zrychlit produktivitu. Jak jednoduše shrnout, co je Bard od Googlu – Google Bard je chatbot s umělou inteligencí, který využívá zpracování přirozeného jazyka k vytváření konverzačního dialogu podobného tomu lidskému. Developerem Bard je americký gigant Google.

Chatbot Bard vznikl jako reakce na narůstající poptávku po propracovaném generátoru obsahu. V současnosti je považovaný za hlavního rivala ChatGPT. Je vhodný pro kreativní úkoly, poskytuje citované zdroje a v základní verzi je dostupný zcela zdarma. Přístupný je asi ve 180 zemích světa, včetně České republiky.

Generativní umělá inteligence

Co je to generativní umělá inteligence a jak funguje? Pod zkratkou AI se ukrývá pojem Artificial Inteligence, který v češtině známe jako umělá inteligence. Generativní umělá inteligence (GenAI) je specifický druh umělé inteligence.

GenAI je druh algoritmu, který na základě vstupu dokáže vytvořit jiný výstup. Využívá pokročilé modely strojového učení (ML, Machine Learning) a neuronové sítě (NN, Neural Network) k tomu, aby se naučila správnou distribuci dat a byla podle těchto vzorců schopna vytvářet nová. Jakmile je model naučen, respektive natrénován, může být využit ke generování zcela nových dat, která budou mít obdobné charakteristiky jako ta, z nichž se učil.

Generativní umělá inteligence je nástroj, který uživatelům umožňuje zadávat prompty (výzvy, pobídky) a následně generovat texty, obrázky, programovací kódy, zvuky, videa, nebo 3D modely podobné těm, které tvoří člověk. GenAI je schopná produkovat vysoce realistický a komplexní obsah, který napodobuje lidskou kreativitu, což z něj činí cenný nástroj pro mnoho odvětví, jako je herní průmysl, zábavní průmysl či produktový design.

bard google

Jak funguje Bard?

Fungování Google Bard je založeno na jazykovém modelu (LLM, Large Language Model). Původně Bard Google poháněla technologie LaMDA (Google Language Model for Dialogue Applications), později to byla PaLM 2 (Pathways Language Model 2). V prosinci 2023 byl Google Bard AI aktualizován na velký jazykový model Gemini.

Nejnovější verze Bard Google pohání Gemini, který nabízí lepší výkon při zadávání požadavků, tvorbě textů, kódování a překládání do cizích jazyků. Dokáže kromě textu zpracovávat rovněž informace z fotografií a videí. Díky novému modelu je Bard Google intuitivnější a lepší při plnění úkolů, které zahrnují i plánovaní.

K čemu slouží Google Bard?

Chatbot Bard je navržen pro hledání. Jeho cílem je umožnit vyhledávání přirozenějších a lidštějších dotazů, ne jen klíčových slov. Google Bard AI je naučen na přirozeně znějící konverzační dotazy a odpovědi, jakoby pocházely od člověka.

Místo seznamu či pouhého výčtu odpovědí poskytuje kontext. Je navržen tak, aby pomohl i s doplňujícími otázkami. Chatbot Bard má funkci sdílení konverzace a dvojité kontroly, která pomáhá uživatelům ověřit vygenerované výsledky.

Bard Google má mimo jiné taktéž přístup k informacím z řady aplikací a služeb Google, včetně YouTube, Google Lens, Google Maps, Gmail, Google Dokumentů, Google Disku, hotelů a letů. Takzvané Bard Extensions uživatelům umožňují použít Bard k prohledání jejich obsahu. Pomocí Google Bard můžete prohledat obsah emailů, vyhledat soubory na Google Disku či napsat shrnutí z některého souboru v Google Dokumentech.

google bard ai

Jak spustit Google Bard?

Google Bard AI podporují prohlížeče Chrome, Safari, Firefox, Opera a Edgium. Pro spuštění chatbotu je třeba se přihlásit k vašemu účtu Google. Nezáleží na tom, jestli je to váš osobní účet, který spravujete sami, nebo účet Google Workspace. Tam však přístup ke Google Bard musí povolit administrátor. Pak už jen stačí přejít do služby Google Bard a je jen na vás, jak vyzkoušet Bard!

Nejjednodušší způsob, jak vyzkoušet Google Bard, je pomocí přihlášení se ke svému Google účtu. Jak používat Google Bard je jen na vás.

V tuto chvíli je k používání chatbot Bard třeba, aby byl uživatel starší 13 let, vyjma zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Spojeného království, kde musí mít uživatel minimálně 18 let. Jestliže je vám méně než 18 let, můžete Bard používat pouze v angličtině.