Co víte o robotech?

Co víte o robotech?

Nejlepším přítelem člověka v různých odvětvích průmyslu je zřejmě robot.

Vzpomeňme si na Karla Čapka – čím on obohatil věk robotizace? Ano, správně, název ROBOT poprvé použil pro samočinné stroje ve svém románu RUR (i když uznávám, že tam to zrovna přítel člověka nebyl). A z tohoto názvu se stal terminus technicus.

Roboty jsou stroje řízené počítačem, které dokáží dokonale nahradit lidskou činnost. Využíváním robotů si člověk může usnadnit těžkou práci, zvýšit její efektivitu nebo přesnost.

Využití v průmyslu

V různých továrnách se používají roboty pro těžší typy práce, ale také pro jednodušší úkony při jednotvárné činnosti.

Využívají se například v automobilovém průmyslu: stříkání karoserií, svařování jednotlivých kovových dílců. Anebo v potravinářství, tam se roboty osvědčily jako paletizační stroje, hlavně při paletizaci velkých a těžkých kusů zboží.

Další využití

  • Velmi významný přínos robotiky je ve zdravotnictví. Dnes se tímto způsobem běžně provádějí operace, například v mikrochirurgii a neurochirurgii.
  • Jsou místa, do kterých se lidé sami nemohou bezpečně dostat, kupříkladu mořské dno nebo vesmír. A tak k výzkumu těchto míst začal člověk vytvářet a používat roboty.
  • Velmi vhodné jsou pro všechny nebezpečné práce – třeba při zneškodňování bomb.
  • Ke spolupráci člověka s stroje jsou sesrojeny roboty lehčí konstrukce.
  • Také v domácnosti jako robotický vysavač, anebo zahradní sekačka a robotický vysavač. bazénů.

Planeta Mars a roboty

Na Mars byly v lednu 2004 vyslány dva roboty, jménem Spirit a Opportunity, určené k průzkumu povrchu této planety pomocí kamerového vybavení. Poháněny jsou solárními bateriemi, zachycujícími sluneční energii.

Co je multitasking?

Člověk dokáže sestrojit i roboty, které mohou souběžně vykonávat několik pracovních činností. Ramena robota provádějí buď různé úkony, anebo podobné, avšak každý v jiném směru.

Roboty nebo roboti?

V Japonsku vyrobený robot WABOT-2 dokáže hrát na klavír se stejnou bravurou jako člověk a rovněž zahraje neznámou hudbu z not. Jiné roboty třeba tančí, anebo ovládají znakovou řeč.