Zemní práce můžete provádět i v zimě

Zemní práce můžete provádět i v zimě

Doba jde kupředu a technologie ve všech oborech se vyvíjejí závratnou rychlostí. Výjimkou není ani stavitelství. V minulosti lidé byli se stavbou domu z velké části závislí na počasí, museli čekat na teplé měsíce, aby mohli se stavbou začít. Dnes už to však neplatí a nemusíte svůj sen odkládat. Mnoho stavebních prací je možné provádět i v zimě. Platí to i o úplném začátku stavby, zemních a výkopových pracích.

Při provádění zemních prací v zimě si musíte pohlídat pouze jednu podmínku, tedy to, aby teploty během 24 hodin neklesly pod pět stupňů celsia. Také je výkop potřeba co nejrychleji vyplnit betonem nebo zdivem. To platí i pro výkopy pro bazény nebo ploty. Pokud byste čekali do jara, s jarním táním by se zemina povolila a hrozil by sesun a byla by nutná oprava. Také si při výkopu základů hlídejte, aby byly správně hluboké. Musí sahat do takzvané nezámrzné hloubky, tedy hloubka, ve které zemina nezamrzá. Ta se liší podle jednotlivého terénu, nadmořské výšky a podobně, obecně lze však říct, že v našich zeměpisných končinách je to 80–120 cm. Konkrétní hloubku vždy musí určit statik a projektant. Pokud by zemina pod vaším domem zamrzala, mohlo by dojít k jejímu posunu, což by narušilo statiku domu a stavba by mohla praskat a deformovat se, tedy by byla pro vás nebezpečná.

Když provádíte zemní práce v zim, vyplatí se vám pozvat si na to specializovanou firmu s potřebným vybavením. V zimě hraje roli rychlost výstavby, může přijít nenadálé sněžení nebo mrazy, proto nemá cenu se pachtit ve výkopu s lopatou. Firma Martina Hanuše se zaměřuje na zemní a výkopové práce a disponuje strojem Caterpillar CAT 312, který stavbu urychlí a umožní firmě ji provést rychle a kvalitně. Proto neváhejte obrátit se na odborníky. Pokud už základy domu máte, můžete se v zimě zaměřit na terénní úpravy zahrady, navést zeminu kam je potřeba, můžete si připravit bazén i zahradu, abyste na jaře mohli začít s jejím osázením.