Výpočet sklonu střechy: Jak určit minimální sklon střechy

Výpočet sklonu střechy: Jak určit minimální sklon střechy

Na správném sklonu střechy záleží mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Proto tomuhle aspektu stavby či rekonstrukce domu věnujte zvýšenou pozornost. Musíte zvolit takový sklon, aby vyhovoval místnímu klimatu, typu střešní krytiny a způsobu její montáže. To také do velké míry ovlivňuje náklady na investici. Střešní krytina, která není vhodná pro váš typ střechy, může mít za následek vlhkost v podkroví a v celé konstrukci střechy kvůli špatnému odvodňování.

Sklon střechy

Pevná pravidla pro sklon střechy legislativa sice nevymezí, ale obecně je doporučeno řídit se určitými standardy. Takováto doporučení jsou stanovena na základě zvoleného typu střešní krytiny, místních klimatických podmínek, rozměrů střechy a řadě dalších faktorů. V souvislosti s úhlem sklonu střechy se v praxi setkáváme se dvěma možnostmi:

  • minimální sklon střechy – od jakého sklonu střechy je krytina bezpečná při montáži se speciálními opatřeními právě pro nízký sklon (zvýšená těsnost pojistné vrstvy apod.),
  • bezpečný sklon střechy – od jakého sklonu střechy je krytina bezpečná při standardní montáži bez dalších speciálních opatření.

Jaký musí být minimální sklon střechy?

Podle úhlu sklonu lze rozlišovat tři kategorie střech: ploché (sklon do 5°), šikmé (sklon od 5° do 45°) a strmé (spád větší než 45°). První z nich svým názvem ale klame, jelikož úhel sklonu takové střechy musí činit minimálně 3° – nikdy tedy nebude zcela plochá. Díky tomu však nevznikají kaluže, protože voda nashromážděná během srážek může do jisté míry stékat z povrchu budovy.

Doporučený minimální sklon střechy tedy činí alespoň 3°. Jestliže byste i přesto chtěli střechu s menším sklonem, je nutné zajistit, aby sklon hydroizolační vrstvy činil alespoň 1°, aby dostatečně zajistil odtok vody.

Nicméně, věc se nám trochu komplikuje, jelikož sklon u plochých střech je zvykem uvádět v procentech, nikoli ve stupních. V praxi se pak nezřídka stává, že jsou jednotky zaměňovány, což může mít fatální následky. Je tak potřeba mít se obzvláště na pozoru.

Naštěstí existuje hned několik snadných způsobů, jak převést procenta na stupně a opačně. K dispozici jsou online kalkulačky, které jednotky okamžitě převedou. Nebo můžete nahlédnout do převodní tabulky sklonů či si výsledek převést podle jednoduchého matematického vzorce.

sklon strechy vypocet

Jaký sklon střechy zvolit?

Jedním z nejdůležitějších kritérií, kterým byste se při výběru sklonu střechy měli řídit, jsou klimatické faktory. Pokud často dochází k přívalovým dešťům, musíte v takovém případě zvolit větší sklon úhlu, aby voda volně stékala ze střechy a nevytvářely se kaluže. Jestliže u vás dochází i k intenzivnímu sněžení, plochá střecha je rovněž špatnou volbou, jelikož by zatížení nemusela unést. Právě proto mají střechy v horských oblastech větší sklon.

Při volbě sklonu střechy zohledněte zvolený typ střešní krytiny a způsob její montáže. Příliš velký úhel způsobuje riziko poškození materiálu z důvodu podtlaku, který vzniká na závětrné straně střechy. Navíc je v tomto případě montáž krytiny obtížná a často je spojena s nutností použít dodatečné spony. Při velkém sklonu se v podstatě vylučuje použití keramických či betonových krytin a ostatních typů krytin s velkou hmotností. Proto se při volbě materiálu krytiny vždy řiďte pokyny výrobce.

Čím větší je sklon, tím vyšší jsou náklady na stavbu. Což vyplývá z nutnosti používat dodatečné zajištění krytiny. Proto se v českém klimatickém prostředí velký úhel sklonu střechy spíše nepoužívá (vyjma oblastí, kde častěji dochází k intenzivním srážkám).

Střešní krytina závisí na sklonu střechy

Ne každou krytinu můžete použít na každý sklon střechy. Bitumenové šindele jsou ideální pro sklon střechy 11-45°. Takový sklon je populární u majority rodinných domů. Plechové krytiny se těší velké poptávce kvůli příznivé ceně a dlouhé životnosti. Sklon musí činit minimálně . Větší sklon střechy je vyžadován v případě keramických či betonových tašek a ostatních krytin o velké hmotnosti. Pro sklon střechy 31-35° je vhodným řešením překrývající se tašky (ty jsou však poměrně drahé).

U plochých střech se sklonem 3-17° je skvělým materiálem lepenka nebo folie nanášená na prkna (jedna či dvě vrstvy). V případě tuhého obložení z prken musí být minimální sklon střechy 12°, u plochých měděných plechů musí minimální sklon střechy činit a u pozinkovaných plechů musí být minimální sklon střechy 20°.

minimalni sklon strechy

Jak se počítá sklon střechy?

Výpočet sklonu střechy je klíčový pro volbu vhodné střešní krytiny. Nejprve změřte délku střechy. Pomocí pásového metru k měření délky střechy jej přiložte ve směru, ve kterém má být sklon určen. Pokud má střecha komplikovaný tvar, změřte ji ve všech částech, kde se rozměry liší.

Následně změřte výšku střechy. Pomocí měřicího přístroje (např. laserové měřidlo) změřte výšku střechy od spodní hrany až po vrchol. Nemáte-li měřicí přístroj, výšku lze odhadnout například pomocí tyče.

V téhle chvíli použijte matematický vzorec, díky kterému získáte výpočet sklonu střechy. Jak již bylo zmíněno, sklon střechy se uvádí v procentech, nebo stupních. Jak vypočítat sklon střechy v procentech a jak ve stupních?

Sklon střechy – výpočet v procentech: sklon % = (výška střechy / délka střechy) x 100.

Sklon střechy – výpočet ve stupních: sklon° = arkus tangens (výška střechy / délka střechy).