Vše s energetikou spojené

Vše s energetikou spojené

Už sedmnáct let působí na severní Moravě firma EMONTAS, s. r. o. Byla založena bývalými zaměstnanci Severomoravské energetiky, má divize v Olomoucí a v Zábřehu. Spektrum činností, kterým se firma věnuje, je široké. Jsou to především elektromontáže, ale také projekční činnost, stavba trafostanic, práce s vysokozdvižnými plošinami, jeřábnické práce, výkopové práce, autodoprava a kontejnerová doprava.

EMONTAS je smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a je oprávněna k práci na jejích zařízeních. Provádí například napojování elektrických přípojek na síť, staví energetická zařízení, zajišťuje jejich přeložky, opravy a údržbu. V oblasti elektro se věnuje také projekční a komplexní inženýrské činnosti od vyřízení stavebního povolení až po kolaudaci stavby. A kde všude pracovníky EMONTAS uvidíte? Při montážích, opravách, údržbě a revizi venkovních a kabelových vedení do napěťové úrovně 35 KV, průmyslových trafostanic a rozvoden o napěťových hladinách 0,4 – 110 kW, veřejného osvětlení, zabezpečovacích, přístupových a docházkových systémů a také rozvodů sdělovací, měřící a regulační techniky.

Zaměstnanci firmy se zabývají také projekcí v oblasti energetiky pro napěťové hladiny NN a VN. Tým, který má mnohaleté zkušenosti, zpracovává projektovou dokumentaci elektro na přípojky a vedení nízkého a vysokého napětí, na trafostanice, na veřejné osvětlení, dokumentaci k územnímu řízení a pro stavební povolení, smlouvy na věcná břemena a vklady do katastru nemovitostí. V rámci zpracování projektu zákazník dostane kompletní projektovou dokumentaci od žádosti o připojení k energetické síti, přes tvorbu projektové dokumentace až po stavební povolení a kompletní realizaci zakázky. V oblasti energetiky se na ně můžete obrátit s jakoukoli žádostí, určitě vám poradí.

Další činností je výstavba a montáž kioskových trafostanic. Skelety jsou vyráběny nejnovějšími technologiemi z železobetonu, aby byly trvanlivé, konstrukce je navržena tak, aby se pod ní nemusely dělat základy. Trafostanice jsou ekologické, protože při vzniku havárie prostor pod transformátorem zachytí všechen olej.

A protože EMONTAS myslí na svoje zákazníky a jejich finanční rozpočty, nabízí jim kvalitní a osvědčená tepelná čerpadla ENBRA a DAIKIN, která jsou dodávána v rámci programu „Nová zelená úsporám – Kotlíkové dotace“.