Váš partner pro kompletní sanace zdiva od průzkumu až po realizaci

Váš partner pro kompletní sanace zdiva od průzkumu až po realizaci

EZK SANACE STAVEB, s.r.o. je plzeňská firma zaměřující se na sanace zdiva. Nabízí široké spektrum služeb zahrnující sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukci fasád, zateplování, odvlhčování a odvodňování staveb, hydroizolace a další související práce. Věnuje se rodinným, bytovým i panelovým domům, chatám a rekreačním objektům, ale také sakrálním či historickým stavbám nebo stavbám občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ, VŠ koleje). Působí především v jihozápadních Čechách – v Plzni a jejím okolí, Klatovech, Strakonicích, Sušici, Domažlicích, Tachově, Příbrami, Mariánských Lázních a dalších městech. Aby byly výsledky nabízených prací co nejlepší, používá firma moderní technologie a materiály. Zároveň má k dispozici kvalifikovaný tým odborníků, kteří mají se sanacemi zdiva a souvisejícími pracemi dlouholeté zkušenosti. Snaží se minimalizovat negativní vliv stavebních prací na okolní prostředí a udržovat vysokou úroveň bezpečnosti práce. Provádí průzkum objektu z hlediska výskytu plísní a vlhkosti, následně vypracuje návrh řešení pro odstranění příčiny vlhnutí objektu a poté navržené sanační opatření realizuje. V oblasti péče o zdivo firma nabízí také odborné poradenství.

Nabídka prací je skutečně široká. Provádí kompletní sanační práce, jako je podřezávání zdiva, izolace zdiva, chemické injektážní clony, krémové injektáže zdiva, mechanické clony, drenážní odvodňovací systémy včetně jímání dešťové vody, sanační omítkové systémy, hydroizolační stěrky, svislé asfaltové stěrky, ochranné nopované fólie s ukončením lištou na terénu, ruční výkopové práce či zásypy s hutněným vibračním pěchem. Dále provádí povrchové ošetření kamene, zdiva i betonu, štukové úpravy, marmolity, malování a nátěry povrchů, betonáže podlah, obklady, dlažby v interiéru i exteriéru, drobné instalatérské, truhlářské a další drobné stavební práce.