Trhliny ve zdivu: Proč vznikají, prevence a jak je opravit

Trhliny ve zdivu: Proč vznikají, prevence a jak je opravit

Trhliny ve zdivu jsou velice častým jevem. Lze je pozorovat v různém rozsahu prakticky na všech stavbách – od prastarých budov až po novostavby. Příčin vzniku trhlin ve zdivu je mnoho, většinou se přitom jedná o kombinaci několika z nich. Většina trhlin není zpravidla vážnou záležitostí, ovšem upozorňují nás na jevy, kterým je dobré porozumět. Je žádoucí pochopit jejich příčiny a být obeznámeni s možnými důsledky. Jak opravit trhliny ve zdivu?

Trhliny ve zdivu

Trhliny ve zdivu mají různou délku, tvar a okraj. Mohou mít také různý směr – jsou to šikmé, svislé či vodorovné trhliny ve zdivu. Podle charakteristiky trhliny ve zdivu je odborník schopen odhadnout z jakých stran působí a jakého charakteru jsou síly, které tyto trhliny zapříčinily. Abyste zjistili, zda se jedná o trhliny aktivní či pasivní, zda jsou problematické nebo neškodné, parabolické, svislé či vodorovné trhliny ve zdivu, je třeba je dlouhodobě sledovat.

Trhliny mají různý stupeň nebezpečnosti. Mohou být staticky zanedbatelné, to znamená, že stavbu neohrožují, ale působí esteticky nepříznivě. Jsou to především povrchové trhliny v omítce a nátěrech, trhliny v podružných konstrukcích apod. Další trhliny ve zdivu jsou staticky závažné, ale i jejich vhodnou opravou lze zajistit bezpečnost stavby. Jde o trhliny v nosných konstrukcích i v konstrukcích podružných, které však avizují nevhodné přetvoření konstrukcí nosných. Tyto trhliny mění časem své rozměry, jelikož jsou aktivní. Havarijní trhliny ve zdivu jsou staticky velmi závažné a bezpečnost stavby lze zajistit jen celkovou opravou konstrukce nebo budovy. Tyto trhliny procházejí zpravidla celou tloušťkou nosných konstrukcí, jsou v pohybu a jejich rozměry se časem podstatně zvětšují.

Neškodné trhliny ve zdivu

Neškodné trhliny ve zdivu jsou ze statického hlediska zcela nevýznamné. Vznikají nejčastěji ve styku dvou materiálů s různou objemovou roztažností, nebo při nadměrném vysychání či smršťování materiálu. Trhliny se nejčastěji objevují v ploše omítky, v místě přechodu zdiva na strop, u dřevěného stropu či v místě pozedního věnce. Neškodné trhliny jsou spíše estetickou vadou, už se dále nezvětšují, a nepředstavují tak žádné statické ohrožení stavby. Bývají zaviněny špatnými technologickými postupyšpatnou volbou materiálu.

Nebezpečné trhliny ve zdivu

Naopak nebezpečné trhliny ve zdivu jsou varovným signálem, že je v konstrukci něco v nepořádku. Jsou zapříčiněny pohybem základové konstrukce. Trhliny nejčastěji vznikají pohybem základů konstrukcí domu, který může být způsoben nadměrným zatížením zeminy, podemíláním zeminy podzemní vodou, mrazem, sesuvem půdy apod. Tyto trhliny jsou ze statického hlediska významné a je potřeba je sanovat a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu rozevírání trhliny. Je nutné mít na paměti, že sanováním trhliny není odstraněna příčina vzniku trhliny a trhlina se může časem objevit nanovo.

sesivani trhlin zdiva

Proč vznikají trhliny ve zdivu?

Trhliny ve zdivu vznikají jako následek napětí, které překročilo mez pevnosti porušeného materiálu. Každá trhlina indikuje pohyby v konstrukci a podle četnosti, výskytu a chování trhlin lze posoudit, do jaké míry tyto závady stavbu ohrožují.

Praskání zdiva může být způsobeno nedostatkem dilatačních spár, nerovnoměrným sedáním budovy, slabými základy, nedostatečným vyztužením otvorů, úpravami, které nebyly stavebně správně provedeny, a objevuje se v místech zvýšeného zatížení. U takto narušených staveb platí, že příčinu poškození a způsob opravy zdiva by měl určit kvalifikovaný odborník.

Trhliny ve zdivu vznikají hojně v místech pracovních spár a v místech spoje různorodých materiálů. Trhliny kopírují svislé a vodorovné spáry cihel, nebo propisují prefabrikované stropní dílce. Proto mohou být svislé nebo vodorovné trhliny ve zdivu.

Prevence trhlin ve zdivu

Často se do skladby omítky přidává tzv. perlinka, která slouží jako prevence trhlin ve zdivu. Perlinka je laminovaná sklo-vláknitá mřížková armovací umělá tkanina. Perlinkou omítku vyztužíte, čímž zajistíte větší pružnost a pevnost povrchů. Je navíc vhodná k vnitřnímu i vnějšímu použití.

vodorovne trhliny ve zdivu

Jak opravit trhliny ve zdivu?

Některé trhliny ve zdivu stačí vyplnit maltou s výztužnými vlákny, jiné je třeba vyztužit ocelí. Velmi velké trhliny mohou někdy vyžadovat zesílení a vložení dalších ocelových nosníků. Pokud trhliny zůstanou nezpevněné, může se celá konstrukce stát nestabilní. Na její záchranu pak budete muset vynaložit značné finanční prostředky.

Jak na sešívání trhlin zdiva? Při opravě trhlin stehováním musí být již známá příčina vzniku trhlin. Nejdříve odstraňte pruh omítky podél trhliny. Trhliny malých rozměru stačí důkladně pročistit, vypláchnout vodou a vyplnit jemnou vápenocementovou maltou. Stejně tak postupujte i u širších trhlin, do kterých lze vložit drobné úlomky stavebního materiálu – cihly, tašky, kameny. Jestliže se trhliny ve zdivu opět objeví, můžete konstrukci zpevnit hmoždíky.

Při sešívání trhlin zdiva se v konstrukci vyvrtají otvory, které se vyplní kvalitní maltou. Do takto připraveného lože se vtlačí hmoždík. Hmoždík ve tvaru skoby se zhotovuje z kvalitní oceli (o tloušťce 12–25 mm). U tenkých zdí se zhotovují skoby na celou tloušťku zdi. U širších zdí se zhotovují po obou stranách. Skoby se zapouští do 4/5 tloušťky zdiva. Na koncích trhlin by mělo být spon více, jelikož je zde největší napětí. Skoby umísťujte různě široké, aby zdivo bylo nerovnoměrně namáhané. Hotové skoby natřete ochranným nátěrem a zakryjte obvyklým omítkovým souvrstvím.