Svět kolem nás

Svět kolem nás

Architektura je všude kolem nás. Každý architekt je vlastně umělcem, který dotváří svět, ve kterém žijeme a protože architektonické stavby většinou svého autora přežijí, dávají nám tak možnost nahlédnout do doby, ve které žili lidé před námi. Stavby, které nás obklopují v podstatě na každém kroku, do značné míry ovlivňují to, jak se na daném místě cítíme. Když se vydáme na nějaký ostrov, který je lidmi ještě nedotčený, budeme zde obdivovat krásu jeho přírody. Když se však rozhodneme navštívit nějaké město, tak to, co nás na nás dýchne hned, jakmile vystoupíme z auta nebo letadla je právě jeho architektura. Je to právě Big Ben, London Eye nebo třeba Buckinghamský palác, který lidi táhne do Londýna, New York je neodmyslitelně spjatý s Empire State Building a člověk, který navštíví Paříž, aniž by měl fotku u Eiffelovy věže, jakoby tam snad ani nebyl.

Jsou to právě stavby kolem nás, které reflektují dobu, ve které žijeme. Snad každé desetiletí s sebou nese nové trendy v architektuře a s každým stoletím se náš svět stává modernějším a jiným. Stejně tak jako pro každou dobu je typický nějaký typ architektury, i státy nebo města mohou mít odlišnou architekturu. Například New York je od nepaměti známý svými vysokými mrakodrapy, zatímco třeba v tuzemsku výškové budovy jen těžko hledáte.

Samozřejmě to ale nejsou jen světově známé stavby, které jsou kolem nás. Jsou to i domy, ve kterých žijeme, nebo třeba silnice, po kterých denně jezdíme do práce, tohle všechno musel někdo navrhnout a následně i postavit. Bez dobrých stavbařů by totiž všechny architektonické skvosty zůstaly pouze na papíře. Kooperace lidí, kteří stavbu provádí a lidí, kteří ji navrhují, je tedy velmi důležitá. Pokud totiž bude jedno provedeno špatně, odrazí se to výrazně na kvalitě toho druhého. Proto existují firmy, které provádí kompletní stavební činnost a to od počátečního návrhu architekta, přes inženýrskou činnost až po realizaci stavby opatřenou technickým dozorem. Jak tedy můžeme vidět k uskutečnění takové stavby je zapotřebí mnoho důležitých kroků, které by se neměli podcenit. A díky lidem, kteří tuto práci vykonávají, máme potom možnost za sebou zanechat odkaz dnešní doby pro pozdější generace.