Stavba bez stavebního povolení: Co lze postavit na ohlášku?

Stavba bez stavebního povolení: Co lze postavit na ohlášku?

Vlastníte pozemek a toužíte po jeho zútulnění, nebo chcete zvýšit jeho hodnotu? Existuje možnost, jak dát svým stavebním projektům zelenou bez zdlouhavých byrokratických procesů. Na hlavním programu je rozbor staveb, k jejichž realizaci nepotřebujete povolení od stavebního úřadu. Terasa, zahradní domek, garáž – co se dá postavit bez stavebního povolení? Uvolněte prostor svým stavebním nápadům!

Stavební zákon

Zvelebit pozemek, přidat k němu něco svého – to je sen majority vlastníků nemovitostí. Mezi nápadem a realizací stavby však často stojí překážka v podobě stavebního úřadu.

Stavby a rekonstrukce staveb jsou v Česku regulovány mnoha právními předpisy, nejvýraznějším z nich je zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Známý je spíše pod názvem stavební zákon. Jedním z klíčových aspektů tohoto zákona je povinnost získat stavební povolení či ohlášení, a to ještě před zahájením stavby či přestavby. O vydání rozhodují stavební úřady.

Stavební zákon však obsahuje i výčet staveb, kdy na stavební úřad vůbec nepotřebujete chodit. Ke stavbám bez stavebního povolení patří mimo jiné stavba do 25 m2, garáž nebo bazén. V určitých případech se však neobejdete alespoň bez ohlášky.

Co je to ohláška?

Ohláška neboli ohlášení stavebnímu úřadu specifikuje stavební zákon v ustanovení § 105-106. Ohláška je zjednodušený postup pro povolení určitých stavebních činností, které nepředstavují větší riziko pro okolní prostředí, veřejnost a majetek.

Vyřídit ohlášení stavby je naštěstí rychlejší než proces získání stavebního povolení. Rychlost vyřízení je rozhodně největším benefitem ohlášky. Lhůty jsou kratší a není potřeba dokládat takové množství dokumentů. Pro vyřízení stavby na ohlášku však budete doložit souhlas sousedů. Ohlášku mohou využít fyzické osoby, právnické osoby i obce.

stavba bez stavebního povolení

Co se dá postavit bez stavebního povolení?

Jestliže máte v plánu postavit si na pozemku menší stavbu, nebo plánujete rekonstrukci malého rozsahu, na úřad nemusíte chodit vůbec. Podle § 103 stavebního zákona totiž pro určitou skupinu staveb nepotřebujete stavební povolení, ohlášku ani žádné jiné úřední rozhodnutí. Podrobnější přehled nabízí § 79 odst. 2 stavebního zákona.

Jako stavba bez stavebního povolení je považována stavba do 25 m2. Taková stavba musí být o rozloze maximálně 25 m2 a musí mít pouze jedno nadzemní podlaží s výškou maximálně 5 m, popřípadě může být podsklepená do hloubky 3 m. V praxi to znamená, že stavební povolení není potřeba, pokud jde o výstavbu kůlny, menší garáže, pergoly nebo zahradního domku. Stavba bez stavebního povolení však musí souviset s užíváním domů. Od stavby k hranici pozemku musí být vzdálenost alespoň 2 m a po umístění na pozemku musí současně zůstat alespoň 50 % volné plochy pro vsakování dešťové vody.

Mezi další stavby, pro jejichž výstavbu nepotřebujete ohlášení ani povolení od stavebního úřadu, patří opěrná zeď do výšky 1 m. Nesmí však hraničit s veřejným prostranstvím či veřejnou komunikací. Pro výstavbu oplocení do výšky 2 m, ani bazénu o ploše do 40 m nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení. Ani v případě, že se rozhodnete rekonstruovat střechu, při které použijete původní krytiny jako u té původní, nemusíte na stavební úřad. Stavební povolení nepotřebujete ani v případě, že se chystáte měnit vedení technické infrastruktury, bez souhlasu stavebního úřadu však nesmíte změnit i její trasu.

Co lze postavit na ohlášku?

Stavby na ohlášku jsou upraveny v § 104 stavebního zákona. Na ohlášku lze postavit stavby pro bydlení a rekreaci. Avšak pouze za předpokladu, že takové stavby na ohlášení budou mít nejvýše jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Stavba na ohlášení je také přístavba a nástavba, tedy taková stavba, s jejíž pomocí se mění již stojící stavby. Je třeba si pamatovat, že v každém případě musí být dodrženy zákonem stanovené parametry. Stavba na ohlášení a současně stavba bez stavebního povolení je taktéž ta stavba, které nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a ani nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.