Specializují se na stavby továrních hal

Specializují se na stavby továrních hal

Především na průmyslové stavby, technické a technologické části staveb se orientuje společnost TEEN engineering s. r. o. z Valašského Meziříčí. Byla založena v roce 1991 a za dobu svého působení spolupracovala s řadou významných zahraničních investorů na jejich aktivitách v České a Slovenské republice. V letech 1995 až 2003 se firma TEEN engineering podílela na výstavbě velkých továrních hal, například v Novém Jičíně na výrobu světlometů FORD, lakovny pro závod Škoda, haly pro Bosch reflektory a montážního závodu Panasonic. V současné době se specializuje na výstavbu celých výrobních celků. Stavby, do kterých se firma pouští, jsou svým významem i rozměry opravdu výjimečné, rozkládají se na plochách desítek tisíc metrů čtverečních. Na svém kontě má TEEN engineering kompletní inženýrskou a projekční činnost pro výrobní závod INA Brasov v Rumunsku a INA Skalica na Slovensku, výrobní halu Semikron ve Vrbovém na Slovensku, IWK na Slovensku a CELESTICA v Ráječku v České republice. Pro tyto stavby firma zajišťovala veškeré projekční práce, včetně předprojektové přípravy. Podílela se na všech inženýrských pracích, souvisejících s výběrem dodavatelů, dodávkou a realizací celé stavby.

A v čem projektové a inženýrské práce, kterými se firma zabývá spočívají? Je to vlastně práce od A až do Z. TEEN engineering zajišťuje podklady pro výběrová řízení, ujasňuje si základní cíle s investorem, zabezpečuje průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace, zabezpečuje výběr staveniště. Obstarává potřebná povolení pro stavbu a vydání územního rozhodnutí, zpracovává technické ekologické studie, vyplývající z platné legislativy. Když je veškerá administrativa vyřízena a začne se stavět, řídí celou stavbu, provádí technický a stavební dozor, aby vše proběhlo včas a v potřebné kvalitě, aby byla v pořádku také fakturace stavby. Jednotlivé stavby potom přebírá a aktivně působí při kolaudačním řízení.

Při tak složité a náročné činnosti firma potřebuje moderní vybavení reprografickou a výpočetní technikou. Svoje hardwarové a softwarové vybavení firma TEEN engineering stále inovuje, aby držela krok s dobou, dbá na ochranu dat a jejich bezpečné zálohování. Má k dispozici CAD pracoviště a 3D studio, která umožňují zpracování výkresové dokumentace v elektronické podobě.