Požární ochranu je třeba brát zodpovědně – může zachránit životy

Požární ochranu je třeba brát zodpovědně – může zachránit životy

Riziko požáru je neustále ve všech moderních budovách vysoké, i když se podniká celá řada opatření k jeho snížení. Elektronická zařízení, zkrat elektřiny, vytápění, nepozornost, stačí málo, jediná jiskra, aby vypukl požár. Proto není radno podceňovat požární ochranu. Ta je širokou škálou opatření, která v mají za cíl minimalizovat riziko vzniku požáru a chránit lidské životy i majetek. Požární ochrana zahrnuje několik zásadních oblastí, z nichž první tvoří prevence požáru. Ta může zahrnovat instalaci požárního alarmu, detektorů kouře, dále poté pravidelné údržby a kontroly elektrických zařízení a odstraňování hořlavých materiálů a výbušnin z budov.

Druhou oblast požární bezpečnosti tvoří připravenost na požár. Proto je důležité mít připravené plány a evakuační strategie pro případ požáru, nepodceňovat trénink krizových situací a pravidelně je trénovat a také mít jasně stanovené úkoly a povinnosti každého zaměstnance. Třetí oblastí je ochrana budov, která zahrnuje opatření pro minimalizaci rizika škod způsobených požárem. Může se jednat o instalaci požárních stěn a dveří, instalaci automatických hasicích systémů, požárních hydrantů, hasicích přístrojů a podobně. Poslední oblast je nejdůležitější a stará se o ochranu lidí. Spadají pod ni evakuační plány, zajištění dostatečného množství hasicích přístrojů, které jsou snadno dostupné na správných místech a podobně.

Na požár je vždy třeba být připraveni, ne nadarmo existuje zákon o požární ochraně, který mimo jiné stanovuje zaměstnavatelům povinnost pravidelně školit v tomto oboru své zaměstnance. Na oblast požární ochrany se již přes patnáct let zaměřuje společnost Seaspol. Tato společnost zajišťuje prodej a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení jako jsou například požární ucpávky, klapky a dveře, nouzové osvětlení, odvody tepla a kouře, elektrické požární signalizace. Mimo to se zaměřuje také na školení a poradenství v rámci požární ochrany. Firma spolupracuje s celou řadou menších i větších klientů a ví, že v jejím oboru nejde o nic menšího, než o bezpečnost a o zdraví, a tak svou práci dovádí svědomitě, spolehlivě a kvalitně již celou řadu let.