Nepleťte si stavebního inženýra s architektem

Nepleťte si stavebního inženýra s architektem

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou tato dvě povolání téměř totožná, obě mají na starost velkou část realizace stavby a vše kolem ní. Avšak pokud stavebního inženýra nazvete architektem a naopak, zpravidla nebudou rádi. Jako u mnoha jiných povolání i tady panuje profesní přátelské hašteření. Architekt podle zákona nemusí být přítomen u každé stavby, jen u těch, kde je to jasně vyznačené a jeho práce je spíše estetického charakteru. Architekt myslí hlavně na lidi, kteří uvnitř prostoru budou žít a navrhuje stavbu tak, aby se v ní dobře bydlelo a aby zapadala do okolního prostředí. Tvoří celý plán realizace budovy, a i na ni dohlíží. Právě proto si inženýři často z architektů utahují, že jsou snílci a nedrží se nohama na zemi, zatímco opačným směrem míří kritika, že inženýři myslí jen na konstrukce a že lidé nežijí v pevných zdech, ale mezi nimi.

Oproti tomu stavební inženýr se zajímá spíše o takové aspekty, jako je nosnost zdí, správné provedení všech rozvodů, prostě veškeré technické a konstrukční požadavky kladené na stavbu. Inženýrské firmy potom zajišťují vše od příprav územních plánů, případně i vyhledání pozemků, přes všechno kolem projekční přípravy stavby až po dozor na stavbě. Stavební inženýrství Praha vám pomůže i se sháněním dotací, propočtem investičních nákladů nebo výběr dodavatelů. Kromě toho také inženýr v průběhu celé stavby dohlíží na její bezpečnost a realizaci. Inženýr je proto nesporně důležitou osobou každé stavby, bez které by se ani nemohla uskutečnit, a to přímo podle zákona.

Největší úspěch však mají stavby, kde tyto dvě profese spolupracují. Jsou tak nejen elegantní a estetické ale také pevné a spolehlivé. Inženýrská firma se za vás postará o veškeré praktické věci a architekt zajistí nadčasovost a pohodlnost dané stavby.