Není beton jako beton

Není beton jako beton

Betonárna Honzík s.r.o. je firmou rodinného typu, která se již od roku 1990 zabývá silniční nákladní dopravou, a to zejména dovozem betonu a betonových směsí. Od roku 2016 poté zaměřila své podnikání výhradně na výrobu, dovoz a čerpání betonu vlastními vozidly. Tato betonárna nabízí širokou škálu betonů. Jiný druh betonu se volí na podklady, na konstrukce nebo na potěry. Betonové směsi vyráběné na Betonárně Honzík s.r.o., Velký Borek jsou určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňující požadavky normy ČSN EN 206-1. + Z3, dle tabulky NA F.1.

Betonárna je vybavena plně automatizovanou míchačkou MNB 250 a míchačkou MNB 500, díky čemuž může firma vyhovět i drobným odběratelům od nejmenšího odebíraného množství betonu 0,25m3. Maloodběratelé mají možnost si pro beton přijet s vlastním vozem s vozíkem. V takovém případě je beton odvezen a složen do vozíku manipulátorem bez jakéhokoliv couvání a popojíždění vozem. Při větších zakázkách je samozřejmostí pro firmu Honzík s.r.o. zajištění dopravy betonu na místo určení vozy společnosti do vzdálenosti cca 50 km. K dispozici má firma také domíchávač s beton pumpou PUMI s dosahem 24 metrů o objemu 7 m3.

Pro obsyp jímek, plastových bazénů a dalších míst bez velkých pevnostních nároků jako jsou málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky nebo chodníčky nabízí betonárna Honzík podkladové betony. Konstrukčních betonů poté existuje celá řada, kupříkladu beton C12/15 (B15) je vhodný zejména pro zakládání rodinných domů a přízemních objektů, pro podkladový beton pro vnitřní podlahy a terasy. C25/30 (B30) se zase používá do základů více zatížených objektů, dále pro lité monolitické konstrukce jako jsou stropy, sloupy, opětné zídky, balkony, terasy, věnce, překlady, pohledové betony. Pod označením KSC I se ukrývá kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku, výplňový beton. Dále se odlišují potěrové betony, P300 se používá pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů.