Které stavby získaly titul stavba roku 2023 v ČR a ve světě?

Které stavby získaly titul stavba roku 2023 v ČR a ve světě?

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře. Je také důstojným připomenutím významu inženýrských, dopravních a průmyslových staveb. V roce 2023 bylo celkem uděleno 13 titulů Stavba roku a dalších 25 stavebních počinů porota odměnila zvláštním oceněním.

Co je Stavba roku?

Stavba roku je tradiční veřejná neanonymní soutěž, zařazená do programu Dnů stavitelství a architektury. Vznikla v roce 1992 za účelem zavedení systému hodnocení a následné prezentace celkové kvality staveb. V roce 2023 se tak konal již 31. ročník a o titul soutěžilo 110 přihlášených staveb z celé České republiky a 2 zahraniční stavby.

Organizátorem akce je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Je pořádána jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Těmi jsou ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

Soutěži Stavba roku udělují záštitu například prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr kultury, primátor hlavního města Prahy, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Státní fond dopravní infrastruktury a další instituce.

stavba 2023

Stavba roku 2023

Držitelé titulu Stavba roku 2023 se mohou pyšnit cenou v podobě křišťálové lahve z dílny sklárny Rückl, které navrhl designér Rony Plesl.

Titul Stavba roku 2023 získala Štvanická lávka Praha, která spojuje břehy Vltavy městských částí Holešovice a Karlín také s ostrovem Štvanice. Porota ocenila především trvanlivost konstrukce jež by měla být až dvojnásobná oproti standardním konstrukcím. Oceněna byla také další lávka – Lávka Litomyšl, která vede přes Loučnou a tvoří průtah státní silnice. Křišťálovou lahev získal také pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov, kde porota mimo jiné ocenila profesionalitu projektanta či prostorové řešení v návrhu.

Ocenění Stavba roku 2023 získala multifunkční sportovní hala KAPKA resort ve Vsetíně. Porotcům se líbila unikátnost, výtvarná střídmost, nápaditost a efektní řešení novostavby. Titul Stavba roku 2023 získal také bytový dům OÁZA a Rezidence ROSA v Liberci, především díky čisté jednoduchosti interiérů. Titul byl udělen i Medicínskému centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, jelikož porota ocenila lapidárně působící, promyšlené architektonické řešení interiérů.

Ocenění Stavba roku 2023 získalo také Kompetenční centrum společnosti BAUMIT v Brandýse nad Labem, kde porota kladně ohodnotila harmonii, krásu a pocity radosti, kultivovanosti a péče o technicky dotažený architektonický detail, které budova v návštěvnících evokuje. Dále Centrum současného umění EPO1 v Trutnově, kde se odborníkům líbilo zachování genia loci místa, Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany v Plzni, kde se odborníkům líbilo logické prostorově efektivní a funkčně provázané uspořádání areálu, nebo Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci.

Porotci ocenili i další veřejné stavby jako Záchrannou rekonstrukci kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, Stavební úpravy objektu Červeného kostela Vědecké knihovny Olomouc, nebo Výstavbu sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Praha.

Zvláštní ceny

Kromě hlavního titulu Stavba roku je udělován také titul Zahraniční stavba roku. Stavby však mohou získat další ocenění. Mezi nimi jsou ceny, které uděluje předseda Senátu Parlamentu České republiky, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství nebo Ministerstva. V neposlední řadě tradičně uděluje cenu také veřejnost.

V roce 2023 se zapojilo rekordních 118 000 lidí. Vítězem v kategorii Cena veřejnosti se Stavbou roku staly Bytové domy Mýtka ve Staré Boleslavi.

Ministerstvo pro místní rozvoj ocenilo Výstavbu nového univerzitního kampusu v Ostravě na Černé louce, Ministerstvo průmyslu a obchodu zase ocenilo městský okruh Křimická na KarlovarskuAdministrativní budovu Kloboucká lesní ve Zlínském kraji. Ministerstvo dopravy ocenilo Městský okruh Křimická-Karlovarská v PlzniMinisterstvo kultury zase ocenilo NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.

Porotci také vybrali letošní Osobnosti stavitelství a architektury. V roce 2023 bylo toto ocenění uděleno respektovanému architektovi Josefu Pleskotovi a statikovi Vladimíru Janatovi za jejich celoživotní dílo zasvěcené architektuře a stavitelství.

Zahraniční stavba roku 2023

Titul Zahraniční stavba roku 2023 získala Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov – Žilina na Slovensku. V kategorii Cena veřejnosti titul Stavba roku 2023 získalo Letiště Saint-Louis v Senegalu, které je největším českým (i československým) projektem realizovaným na území afrického kontinentu v celé historii.

Podmínky soutěže Stavba roku

Soutěže Stavba roku 2023 se mohla zúčastnit stavba, která splnila následující podmínky:

 • Stavba byla realizovaná:
  • kdekoliv na území České republiky – na státní příslušnosti projektanta a místu registrace dodavatele a investora nezáleží.
  • mimo území České republiky – investorem stavby, projektantem, dodavatelem materiálů či řešení nebo nositelem technologie byla firma registrovaná v ČR.
 • Stavba byla dokončená a uvedená do provozu, nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2023.

stavba

Posuzovaná kritéria v soutěži Stavba roku

O tom, kdo získá titul Stavba roku 2023, rozhoduje odborná porota, přičemž posuzuje různá kritéria:

 • kvalita investičního záměru a účelnost stavby,
 • začlenění stavby do okolí a kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou,
 • stavební i architektonická kvalita stavby,
 • hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické environmentální i sociální podobě,
 • spokojenost stavebníka a uživatele a přijetí veřejností,
 • bezbariérovost a další.