Kdy je třeba studie proveditelnosti budov

Kdy je třeba studie proveditelnosti budov

Projektové práce ve stavebnictví jsou klíčovým krokem ke stavbě každé budovy. Souvisí s přípravou a realizací stavebního projektu a nelze bez nich začít stavět. Tyto práce zahrnují kupříkladu studii proveditelnosti, která zahrnuje analýzu technické a ekonomické vhodnosti projektu. Zkoumá možnosti využití pozemku, stavebních a technických možností, ekonomiku projektu, vliv na okolní prostředí a další aspekty, které mohou ovlivnit realizaci projektu. Studie proveditelnosti se většinou využívá u větších a složitějších stavebních projektů, jako jsou například stavby nových průmyslových a administrativních budov, hotelů, obytných komplexů nebo infrastruktury.

Studie proveditelnosti se provádí v počáteční fázi přípravy stavebního projektu, předtím, než se zahájí psaní projektové dokumentace. Jejím cílem je zjistit, zda projekt má šanci na úspěšnou realizaci a zda je ekonomicky výhodný. Studie proveditelnosti se zpracovává podle stanovených kritérií a náležitostí. Ty se mohou lišit v závislosti na typu projektu a konkrétních požadavcích investorů nebo regulatorních orgánů. Obecně by však studie měla obsahovat analýzu pozemku a okolního prostředí, popis stavebního záměru a jeho technických a funkčních parametrů, ekonomickou analýzu projektu, včetně nákladů a případných zdrojů financování, analýzu vlivu na okolní prostředí a řešení případných negativních dopadů, a nakonec také závěry a doporučení pro další postup při realizaci projektu.

Studie proveditelnosti má být vytvořena odborně kvalifikovanou osobou, která má dostatečné znalosti a zkušenosti v oboru, který se týká projektu. Zpravidla ji tedy zpracovává specializovaná projekční firma zaměřující se na projekční činnost. Tou je i PROFat + EKIS Jihlava, spol. s r.o. Tato firma zpracovává projekty a zaměřuje se na inženýrskou činnost ve stavebnictví.