Ještě než začne rekonstrukce

Ještě než začne rekonstrukce

Pod jedenácti na první pohled nic neříkajícími písmeny EXPERIS DSKM se skrývá firma, která se zabývá vlastnostmi a návrhy stavebních konstrukcí a stavebních materiálů. Druhá polovina názvu firmy, přesněji písmena DSKM znamenají diagnostika, statika, konstrukce a materiály.

U zrodu společnosti stál zkušený profesor Stavební fakulty ČVUT a zároveň i rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., jinak také autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb. Spolu s ním se do podnikání pustili jeho dva velmi nadaní studenti, Ing. Jan Zatloukal, PhD., a Ing. Jinřich Fornůsek. Dnes již zavedená společnost nabízí služby, které stavebníkům v mnohém pomohou. Je to diagnostika konstrukcí, v rámci které je zpracován a analyzován skutečný stav stavební konstrukce i budovy. Odborníci vypracují statický návrh konstrukce a jejích prvků, dodají dynamické a seizmické výpočty a návrhy konstrukcí, konstrukce a konstrukční systémy zanalyzují. Experis se věnuje i výzkumu v oboru stavebnictví a zkoušení vlastností materiálů.

Diagnostika konstrukcí se provádí tehdy, když stavebník potřebuje zjistit stávající stav objektu nebo konstrukce před tím, než se pustí do jeho rekonstrukce nebo výstavby v okolí. Pracovníci firmy Experis si objekt dokonale prohlédnou a vyhotoví tak zvanou pasportizaci, která zaznamenává stav konstrukce včetně poruch. Zákazník dostane podrobnou zprávu s fotodokumentací, v níž jsou zjištěné poruchy zaneseny do plánů. Na základě této zprávy se stavebník rozhoduje, jakým způsobem bude rekonstrukci nebo okolní výstavbu provádět. Ještě než se do ní pustí, může si objednat diagnostiku betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí. Akreditované zkoušky materiálů, jako je beton, ocel nebo dřevo, se dělají ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Bez odpovídajících zkoušek bychom se dnes neprošli po mostu přes řeku Labe v Kuksu nebo pěší lávku v Dobříši, ani v tomto městě neobdivovali nádhernou historickou bránu.