Jaké mohou být znalecké posudky v oboru požární ochrany

Jaké mohou být znalecké posudky v oboru požární ochrany

Znalecký posudek tedy ústní nebo písemné stanovisko, je jedním z možných důkazů v soudním nebo správním řízení. Jeho cílem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisejí na odborných znalostech. Znaleckou činností se zabývá soudní znalec a je shrnutím odborného posouzení dané záležitosti. Vyhotovení samotného posudku předchází podrobné prostudování dané problematiky. Znalec při posudku musí respektovat platné právní předpisy i technické normy. Znalecké posudky se vyhotovují v mnoha oborech, vždy jen v souvislosti s právními úkony. Za právní úkon jde považovat reklamaci, prodej a koupi, vytýkání vad projektu, stavební povolení nebo pokus o smír před soudem.

Například v oboru požární ochrany se znalecké posudky vztahují na oblasti požární odolnosti konstrukcí, zařízení požární ochrany – tedy odvodu tepla a kouře, dále na techniku požární ochrany a bezpečnost průmyslu ale také na prevenci a vyšetřování požárů. v obchodní oblasti je znalecký posudek využíván k posouzení kvality služeb. Také posuzuje, zda jsou dané výrobky uváděné na trh ve shodě s právními předpisy a technickými normami, které stanoví základní požadavky na požární ochranu a bezpečnost.

Znalec vždy musí být nezávislý, jedině tak může zaručit nestranné a odborné posouzení daného problému. Znalecké posudky v oblasti požární ochrany zpracovává i společnost Pro Unie. Tato společnost je členem profesní komory požární ochrany, a kromě posudků se zaměřuje také na projekty požárně bezpečnostních řešení, elektronické zabezpečovací systémy nebo na dokumentaci požární ochrany. V oblasti analýzy požární ochrany má tato společnost zkušenosti s občanskou výstavbou i průmyslovými areály.