Jak na demolici staveb

Jak na demolici staveb

V dnešní době, kdy se ceny za pozemek šplhají takřka do astronomických výšek mnohé jistě napadne, zda nevyjde výhodněji si koupit parcelu, na které stojí starý rozpadající se dům. Ten poté nechat zbourat a využít stavebního pozemku pro stavbu domu nového. Nebo třeba jen chcete zbourat garáž vedle vašeho domu a místo ní postavit domek pro své děti. Pak byste měli vědět, co vše je pro demolici budov potřeba, jak postupovat a co celý proces zahrnuje.

Každý má v dnešní době právo zbořit nemovitost, kterou vlastní a která mu nevyhovuje. Prvním krokem je však oznámit svůj záměr o bourání na stavební úřad. Tomu odevzdáte speciální formulář o záměru demoličních prací, kde uvedete základní informace o stavbě a o tom, v jakém je stavu, a kde se nachází. Také je vaší povinností zjistit, zda se ve zdech budovy vyskytuje azbest. To může celý váš demoliční záměr značně zkomplikovat. Pokud takový problém u své stavby zjistíte, pak je na místě hned oslovit stavební firmu, která se na demolice budov zaměřuje. Je totiž třeba žádat o povolení k likvidaci azbestu, musíte předložit způsob jeho likvidace a určit místo jeho bezpečného uložení. Také si dejte pozor, aby vaše stavba nebyla v památkové zóně, pak by mohl nastat problém s památkáři a ti by demolici nemuseli povolit. V takovém případě by nejdříve muselo dojít ke zrušení památkové ochrany, a to ne vždy jde.

Stavební firmu k likvidaci stavby, která byla vybudována na základě stavebního povolení, tedy domu atd, budete potřebovat vždy. Součástí žádosti o demolici na stavební úřad je i uvedení způsobu, jakým k demolici dojde. Těch může být celá řada, od demoliční koule přes auto s nůžkami až po dynamit. Nezapomínejte také na to, že zbouráním budovy samotné práce zdaleka nekončí. Vznikne z ní mnoho suti a odpadního materiálu, který je potřeba náležitě zlikvidovat a odvézt pryč. Zkušené firmy zaměřující se na demolici budov vás celým procesem zvládnou snadno provést od začátku do konce a vy si tak ušetříte řadu starostí.