I průmyslové budovy potřebují světlo

I průmyslové budovy potřebují světlo

Světlíky jsou nepostradatelnou součástí střech budova a to zejména v průmyslových objektech, kde si často denní světlo není schopno najít jinou cestu a permanentní osvětlování celého objektu je příliš nákladné. Podobně jsou na tom například obchodní centra.

Kromě toho, že světlíky zajišťují průnik denního světla dovnitř budovy, tak také pomáhají s jejím odvětráváním. I to může totiž v případě nedostatku oken znamenat velký problém, který klimatizace zkrátka nenahradí.

Stejně jako u zářivek ani u světlíků se vývoj nezastavil. Jejich výrobci museli reagovat na přísnější energetické normy, regulace větrání nebo třeba hlukovou izolaci. Na trhu dnes tedy najdeme hned několik typů světlíků, mezi kterými můžeme vybírat.

Fixní světlíky například fungují pouze jako statický prvek pro osvětlení prostoru. Výměnu vzduchu v budově je tedy třeba mít vyřešenou jiným způsobem. Oproti tomu otevíratelné světlíky mohou pomáhat také s odvětráváním budovy.

Důležitou součástí výběru světlíků by měla být také jejich tepelná izolace. Ta musí umět jednak zabránit vzniku kondenzátu na vnitřní straně světlíku a jednak musí efektivně bránit propuštění vody do domu nebo pláště střechy. Zásadní je tedy správné napojení prosvětlovacího zařízení na střešní krytinu.

Další věcí, na kterou bychom při instalaci světlíků měli dbát, je stínění. I když nám totiž světlíky budovu dokonale prosvětlí, v době tropického počasí mohou z budovy také vytvořit „skleník“. Vzhledem k tomu, že jsou světlíky umísťovány na střechy budov, jejichž stropy bývají až několik metrů vysoké, bylo by velice obtížné, ne-li nemožné, je zastiňovat manuálně. Proto se k světlíkům napojuje elektrický roletový systém, který je v případě potřeby efektivně zastíní. V případě otevíratelných světlíků se také rozhodně vyplatí zabudovat sítě proti hmyzu.

Také otevírání světlíků je otázkou, kterou bychom měli před jeho koupí vyřešit. Zvolit můžeme jak manuální, tak elektrické otevírání. Kromě ceny může náš výběr ovlivnit také způsob využití světlíků. Například pokud bude světlík sloužit i jako průchozí prostor, je nutné instalovat buď manuální pístové otevírání, nebo pneumatické otevírání s pohyblivým ramenem.