Díky zemnímu tepelnému výměníku ušetříte náklady na vytápění

Díky zemnímu tepelnému výměníku ušetříte náklady na vytápění

Zemní tepelný výměník vzduchu je systém, který využívá teplo země k vytápění a chlazení budov. Funguje na principu využití tepla, které se ukládá v zemi, a využívá ho pro vytápění a chlazení budov. Systém se skládá z vrtů nebo trubek, které jsou zasunuty do země, a vzduchotechniky, která využívá teplo z trubek nebo vrtů k vytápění nebo chlazení budovy. Zemní tepelný výměník vzduchu se instaluje buď jako vrty nebo jako trubky. Vrt je obvykle v hloubce 100 až 150 metrů a průměr cca 20 cm. Vrt se vrtá do země a do něj se zasune trubka s chladivem, které se ohřívá nebo ochlazuje teplo země. Druhou možností je instalace trubek. Ty se položí do země v horizontálním směru v hloubce 1-2 metrů pod povrchem. Tyto trubky se také vyplní chladivem, které se ohřívá nebo ochlazuje teplo země.

Je také důležité zvolit správné místo pro instalaci, aby se zajistilo optimální využití tepla země. Místo pro instalaci by mělo být blízko budovy, kde se bude systém používat, a mělo by být dostatečně velké pro instalaci vrtů nebo trubek. Zemní tepelný výměník se navíc pojí s rekuperací vzduchu, což dohromady vede ke snížení nákladů na vytápění, zlepšení hygienických podmínek pro bydlení, protože máte doma neustále čerstvý vzduch i bez větrání a úniků tepla. Využitím rekuperace získáte ekologické bydlení a ušetříte na provozních nákladech.

Na realizaci výkopových prací pro zemní tepelné výměníky a rekuperace tepla se zaměřuje společnost Holandr. Nabízí přípravné výkopové práce, kompletní realizace ZVT a také zemní práce v širokém rozsahu. Provádí výkopy pro základy rodinných domů, hloubí rýhy pro inženýrské sítě, provádí terénní úpravy a modelaci terénu, skrývky ornice, upravují koryta řek a zajišťují také výkopové práce pro bazény, jímky nebo septiky. Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti rekuperace, výkopových prací, bagrování či budování inženýrských sítí, Vám může Holandr nabídnout zcela profesionální a komplexní služby. Ve spolupráci s partnerskými firmami dodává také realizace slaboproudých projektů, páteřní rozvody, servisní činnost pro rekuperace a také termovizní diagnostiku pro stavebnictví.