Co vše obsahuje požární dokumentace

Co vše obsahuje požární dokumentace

Oheň dokáže v mžiku zničit vše, co člověk celý život budoval. Může zničit domov, firmu, do které dal člověk všechny své naděje a co hůř, může ohrozit lidské životy. Proto by se požární bezpečnost neměla nikdy podceňovat. Podnikatelé, firmy i živnostníci mají povinnost se zařadit do jedné ze tří kategorií podle míry požárního nebezpečí. O zařazení rozhoduje technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Podle toho, zda vás zařadí do kategorie s vysokým, zvýšeným nebo bez zvýšeného požárního nebezpečí máte rozdílné povinnosti v oblasti požární ochrany i se vás týká jiná požární dokumentace.

 

Kompletní dokumentace zahrnuje 11 základních dokumentů, které na sebe mohou navazovat. První z nich je o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Následuje posouzení požárního nebezpečí. Jakmile jsou známá rizika přichází čas na vlastní stanovené organizace a zabezpečení požární ochrany. To zahrnuje požadavky na odbornou způsobilost osob, které mají na starost obsluhu a opravy technických zařízení, požadavky na údržbu i kontroly zařízení a také požadavky na provádění cvičného požárního poplachu. Následuje samotný požární řád, který představuje zásady požární ochrany. V poplachové směrnici se dozvíte, jak má postupovat osoba, která si všimla požáru a jakým způsobem bude ohlášen poplach. Evakuační plán stanoví, jak bude docházet k evakuaci, kdo je za ni zodpovědný a kde jsou únikové cesty.

Mezi další písemnosti požární dokumentace se dále řadí zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany a požární kniha. Důležité je také nezapomínat na požární revize prostředků požární ochrany.