Co neumíme, to zařídíme

Co neumíme, to zařídíme

V rodinné firmě SEI-MONT z Lovosic se spojily schopnosti a dovednosti hned několika odborníků, takže  nabízí svým zákazníkům široké spektrum činností od montáže a opravy elektrických zařízení a elektroinstalace až po údržbu zeleně a jádrové vrtání. A další činnosti je firma schopna zajistit prostřednictvím svých partnerů a spolupracovníků. Není proto divu, že heslem této zajímavé firmy je věta „Co neumíme, to zařídíme“. Určitě tedy radíme, zapamatovat si, že na Vančurově ulici sídlí firma, která může být pro mnohé stavebníky, firmy nebo i jednotlivce úplnou záchranou.

Hlavním předmětem podnikání jsou elektrická zařízení, a to jejich montáž, opravy a projektování. Firma například přemisťovala rozvaděče v třídírně firmy Glanzstoff – Bohemia, přepojovala tady i klimatickou komoru a vybavila elektrickým zařízením kompresovnu. Ve firmě Lovochemie přepojovala kabeláž, prováděla rekonstrukci elektřiny v laboratořích a u čpavkových nádrží. V celém areálu navíc dělala údržbu osvětlení. V prodejně PINO v Ústí nad Labem SEI-MONT zhotovil přípojku 22 kV včetně rozvaděčů a trafa. Na dalších zakázkách se SEI-MONT podílel ve spolupráci s dalšími firmami, bylo to nejen v Lovosicích, ale také v Praze, v Mostě, v Ústí nad Labem, v Liberci, Kladně a v České Lípě.

SEI-MONT provádí montáže také v oboru zámečnictví, v investiční výstavbě nabízí inženýrskou činnost a nabízí i přípravné práce pro stavby. Před zahájením stavby zajistí a provede příslušné zemní práce a terénní úpravy, a také výkopové práce pro pokládku kabelů. Když už je stavba nachystaná, může si stavebník v Lovosicích na Vančurově ulici sjednat montáž lešení a zednické práce. SEI-MONT nezaskočí ani to, když na místě budoucí novostavby stojí nějaký starší objekt. Na požádání majitele ho zbourá a suť odklidí.

Na SEI-MONT se mohou zákazníci obracet i tehdy, když potřebují převézt nějaký větší náklad, protože firma je schopna zprostředkovat dopravu. Stejně tak najde kontakty na příslušné řemeslníky z mnoha oborů. Zkrátka, na co nemá vlastní kapacity a odborníky, to dokáže udělat jinak. Kromě toho se věnuje i údržbě zeleně, možná že právě vy na svých vycházkách po Lovosicích obdivujete nádherně upravenou zahradu, které se věnovali zahradníci SEI-MONTu.