Bez inženýrských sítí se žádný dům neobejde

Bez inženýrských sítí se žádný dům neobejde

Žádný dům dnes nemůže fungovat bez vody, elektřiny, plynu či kanalizace. Bez těchto pomocníků bychom si neuvařili oběd, nepustili televizi, neosprchovali se, a dokonce si ani nezašli na záchod. Aby všechno tohle správně fungovalo, musí být dům připojený k inženýrským sítím. Pokud kupujeme dům, ve kterém už někdo bydlel, řešení tohoto problému nás automaticky míjí. Pokud však stavíme dům na nové parcele, veškeré vyřizování začíná od nuly.

Vodovody a kanalizace se starají o správný oběh vody v našich domovech. Zatímco vodovodní síť zajišťuje obyvatelům dodávku upravené pitné vody, kanalizační síť zase odvádí dešťové a splaškové vody z pozemku pryč. Abychom zajistili napojení domu na veřejný vodovod a kanalizaci, vybuduje se v úseku mezi objektem stavby a veřejnou sítí přípojka, která se postará o rozvod vody na náš pozemek. Pokud je mezi pozemkem a veřejnou sítí příliš velká vzdálenost, zbývá nám možnost vybudovat společný vodovodní řád.

Firma MERCATOR, s.r.o. se zabývá výstavbou inženýrských sítí již od roku 1992. Za tu dobu nasbírala bohaté zkušenosti nejen v oblasti samotné realizace sítí, ale také například elektromontáže. Právě výstavba zmíněných kanalizačních a vodohospodářských řádů jsou nejvyšší specializací společnosti. Samozřejmostí jsou také zemní a výkopové práce a projektová činnost ve výstavbě. Firma se mimo jiné specializuje také na protipožární zabezpečení budov a technických objektů.

Než se však rozhodneme řešit stavbu inženýrských sítí, je dobré si před koupí pozemku nejdříve všechny možnosti a dostupnost veřejných řádů důkladně prověřit. Pokud sítě neprochází přímo pozemkem, což může v určitých případech znamenat kromě výhod také jistá omezení, měly by být alespoň v těsné blízkosti pozemku. V opačném případě se nám totiž celá stavba může výrazně prodražit.

Pokud nemáme při ruce odborníka, který se v inženýrských sítích a jejich rozložení kolem našeho pozemku vyzná, můžeme využít internetu. Z pohodlí domova tak můžeme zjistit všechny potřebné informace o průběhu a poloze inženýrských sítí. Znát musíme číslo parcelního pozemku a jméno jeho vlastníka, případně pozemků ke koupi, které nás zajímají. Tyto údaje můžeme zjistit v katastru nemovitostí, nebo se zeptat příslušného makléře. Na stránkách ČEZu potom v sekci Geoportálu najdeme Sdělení o existenci sítí, kde vyplníme novou žádost s údaji o sobě a o pozemku. Po vyplnění patřičných dokumentů bychom měli obdržet vyjádření včetně požadovaného výkresu sítí na našem pozemku.