V Anglii jen vlevo

V Anglii jen vlevo

Nákladní autodoprava je ve světě, včetně Evropy, velmi rozšířená, na celkové nákladní dopravě má podíl až 76 procent. Její hlavní předností je rychlost a flexibilita. Výsledkem je to, že zájem o tento druh dopravy neklesá a silnice jsou čím dál více přetížené.

Kamionová doprava v Evropské unii je spojena se spoustou opatření, souvisejících s požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Je to hospodářská soutěž mezi přepravci, podmínky pro provozování přepravy, technický stav vozidel a výkon povolání řidiče mezinárodní dopravy.

Při silničních transportech se můžeme setkat s několika druhy zásilek. Jsou to celovozové zásilky, kdy vozidlo jede na určené místo nebo v určeném čase, mezinárodní sběrná služba kusových zásilek, speciální zásilky, většinou nadrozměrné nebo spojené s přepravou zvířat, nebezpečných věcí a látek nebo pod kontrolovanou teplotou. Jsou to také kontejnerové zásilky a kombinované přepravy, které umožňují převoz na železničních vagonech.

Provozování mezinárodní přepravy rozdělují evropské instituce do tří hlavních kategorií podle místa nakládky a registrace vozidla. Nakládka nebo vykládka probíhá v zemi, kde je vozidlo registrováno, ve dvou různých zemích a přitom ani v jedné ze zemí vozidlo není registrováno, nebo jen v jedné zemi, kde rovněž není registrováno.

Provozování mezinárodní silniční přepravy je regulováno několika mezinárodními dohodami. Je to Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a Dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě.

Převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy osvědčuje dopravce vydáním silničního nákladního listu, v němž je označen odesílatel, příjemce a dopravce, zboží, jeho množství, váha a objem, hodnota a vnější stav zásilky, označení místa odeslání a místa určení, případně přepravní trasa a údaj o úhradě přepravného.

Podnikání v oboru spedice není jednoduché a kromě skutečnosti, že dopravce nese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky, musí se ona a jeho řidiči při cestách do zahraničí vyrovnat s rozdílnostmi v pravidlech silničního provozu. Při cestách do Anglie je to ježdění vlevo. Prý toto pravidlo vzniklo ještě v dobách, kdy se jezdilo na koních. Nasedalo se na ně z levé strany a pak bylo snazší jet ve stejném směru.