Přepravují náklady kamiony i pick-upy

Přepravují náklady kamiony i pick-upy

Celkem 24 let doručuje zboží svých zákazníků firma ROSPED trans. Spolu s autodopravou začala rozvíjet spediční a logistickou činnost. Převáží náklady do všech zemí Evropské unie, zejména států západní a severní Evropy, Německa, Dánska, Belgie, Holandska, Švédska a Finska. Přepravuje se paletované zboží, volně ložené, velkoobjemové i v režimu ADR. Firma se řídí mezinárodními přepravními podmínkami CMR, má praktické zkušenosti spolupráce s partnery z oblasti automobilového, potravinářského, chemického a zbrojního průmyslu. Kvalita služeb je podpořena zkušeností, kvalitním vozovým parkem a zkušeným pracovním týmem. Firma zajišťuje přepravu celého nákladu jedním vozem, vhodným pro daný druh přepravy. Převáží nejen velké náklady, ale i zboží menších rozměrů formou sběrných služeb a dokládek. Přepravuje se běžné zboží, a také zboží v režimu ADR a přepravy SOFA.

Kamionová doprava jezdí nejen do zahraničí, ale i po celém území České republiky. Dispečink firmy pracuje non-stop, 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Objednávky na přepravy se přijímají průběžně podle potřeb zákazníka, a to telefonicky, faxem a e-mailem.

Vozový park je tvořen převážně vozidly MAN, průběžně se obměňují a ve firmě jezdí v průměru jen tři roky. Jezdí se pick-upem, do kterého se vejde jedna paleta o hmotnosti 300 kilogramů, dodávkou, kam se dají umístit čtyři palety o hmotnosti 1 500 kilogramů nebo velké soupravy. Ty přepraví až 24 tun.

Vozový park je přizpůsoben pro přepravu nebezpečných látek podle dohody ADR. Všichni řidiči jsou na tento druh dopravy vyškoleni. Přepravují věci, které svou povahou, vlastnostmi nebo stavem mohou ohrozit bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo i případně životní prostředí. Pro dopravce přináší přeprava ADR věcí některé dodatečné povinnosti, vozidla musejí být k takovému druhu nákladu způsobilá, řidiči musí být proškoleni a pro přepravu nebezpečných věcí musí být ustanoven bezpečnostní poradce. Řidič musí mít před přepravou od odesílatele všechny potřebné dokumenty a průvodní doklady, ve vozidle musí mít povinnou výbavu ADR a hasící přístroje. Nebezpečné věci se dělí na třídy, jde o výbušné látky a předměty, plyny, hořlavé a tuhé látky, samozápalné látky, látky podporující hořením jedovaté látky, infekční látky, radioaktivní a žíravé.