Plná moc k přepisu vozidla 2024: Co musí obsahovat a postup

Plná moc k přepisu vozidla 2024: Co musí obsahovat a postup

V minulosti platilo, že se přepisu vozidla musel účastnit dosavadní i nový vlastník vozidla. Naštěstí se jurisdikce změnila a tak i v roce 2024 stačí, když se přepisu zúčastnit i jedna ze stran. V takovém případě je potřeba sepsat plnou moc. Co musí obsahovat plná moc k přepisu vozidla? Kde ověřit plnou moc? Jak dlouho platí plná moc na přepis vozu? Dozvíte se v dnešním článku.

Přepis vozidla

Přepis vozidla je z pohledu práva změna vlastníka silničního vozidla v registru vozidel. Práva a povinnosti s tím související upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla provádí obecní úřad s rozšířenou působností podle § 8 odst. 1. Převodu vlastnického práva ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) se mohou účastnit obě strany (dosavadní a nový vlastník). Žadatel však také může být zastoupen na základě plné moci podle § 8 odst. 3 věty poslední.

Při přepisu vozidla je nezbytné dodržet zákonnou lhůtu, v níž musí nový majitel provést změnu vlastníka v registru. Tato lhůta činí 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu a začíná běžet v momentě podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupní smlouva nebyla sepsána, zmíněná lhůta začíná běžet od momentu úhrady ceny vozidla. Pokud prodávající během zmíněné lhůty nezajistí přepis vozidla na nového vlastníka, hrozí mu pokuta až do výše 50 000 Kč.

Plná moc k přepisu vozidla 2024

Plná moc je jednostranným právním jednáním, které potvrzuje, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Ten, kdo plnou moc uděluje, je zmocnitelem a ten, kdo jej zastupuje, se nazývá zmocněnec. Plná moc sice nemá stanovenou zvláštní formu. Ale v případě, že další úkony zmocněnce vyžadují písemnou formu, je třeba písemnou formu dodržet i u plné moci. To platí právě i v případě přepisu vozidla a navíc musí být úředně ověřená.

plna moc k prepisu auta

Jak napsat plnou moc na přepis auta?

Plnou moc lze vyhotovit vlastnoručně, nebo si můžete kdekoliv na internetu stáhnout její vzor zdarma. Žádost o přepis vozidla lze podat i v elektronické podobě pomocí datové schránky podle § 8 odst. 7odst. 8. Co musí obsahovat plná moc k přepisu vozidla?

Plná moc k přepisu vozidla musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikace stran (zmocněnec a zmocnitel),
 • základní údaje o zmocněnci a zmocniteli (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo),
 • přesná specifikace toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci zmocněn (změna vlastníka v registru vozidel),
 • údaje o vozidle (značka, model, registrační značka, VIN),
 • podpisy obou stran,
 • datum a místo vyhotovení plné moci,
 • úřední ověření plné moci.

Plnou moc lze ověřit u jakéhokoliv notáře nebo na pracovišti Czech POINT za správní poplatek 30 Kč. Mapu kontaktních míst, kde úřední ověření provést, naleznete na webu Czech POINT. Součástí plné moci k přepisu vozidla může být i časové omezení, není to však povinnost.

Další potřebné dokumenty k přepisu vozidla 2024

Osoba vyřizující přepis vozidla na úřadě s sebou musí mít kromě plné moci pro přepis vozidla i tyto dokumenty:

 • osobní doklady obou smluvních stran (popř. plnou moc s ověřeným podpisem),
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
 • platnou zelenou kartu,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu,
 • doklad o uhrazení správního poplatku za přehlášení vozidla,
 • v některých případech i doklad o zaplacení ekologické daně.

Kde si nechat udělat plnou moc?

Plnou moc není potřeba nechávat si dělat někde na úřadě nebo si kvůli tomu dokonce platit právníka. Plnou moc si můžete sepsat doma, nebo si bezplatně stáhnout její vzor. Je však potřeba dát si pozor, aby plná moc k přepisu vozidla obsahovala všechny zákonné náležitosti.

Plná moc na přepis auta však musí být úředně ověřena. Tento úkon můžete provést na obecním či krajském úřadě, u notáře nebo na Czech POINTU, takže i na poště (ta však musí být kontaktním místem).

prepis vozidla

Jak dlouho platí plná moc na přepis vozu?

Plná moc je po úředním ověření platná 10 dnů. Během této lhůty je tedy povinnost úkon, tedy přepis vozidla, provést. Z obecné povahy tohoto dokumentu dále vyplývá, že k zániku plné moci k přepisu auta dochází ve chvíli provedení úkonu. V praxi to znamená, že plná moc přestává platit okamžikem přepsání vozidla, případně odvoláním plné moci zmocnitelem. V tomto případě je potřeba vyrozumět zmocněnce o odvolání plné moci. Pokud tak zmocnitel neučiní, mají právní úkony zmocněnce účinky, jakoby ještě plná moc trvala.

Kolik stojí plná moc k přepisu vozidla 2024?

Plná moc k přepisu vozidla vyžaduje uhrazení správních poplatků. Součástí celého procesu je několik úkonů a za každý z nich musíte zaplatit. Plná moc k přepisu vozidla v roce 2024 vás bude stát minimálně 1 230 Kč.

– Každé ověření podpisu činí 30 Kč.

– Evidenční kontrola činí 400 (až 600 Kč podle místa provedení kontroly).

– Přepis vozidla činí 800 Kč.

Nutno podotknout, že v případě starších vozidel, které nesplňují emisní normy, je třeba uhradit i ekologickou daň (3 000-10 000 Kč podle emisní třídy vozidla). U vozidel ze zahraničí platí povinnost projít státní technickou kontrolou (STK), součástí čehož je rovněž úhrada správního poplatku (1 500-2 000 Kč).