Ekologická daň: Co je to eko daň, kolik je a kdo ji platí?

Ekologická daň: Co je to eko daň, kolik je a kdo ji platí?

V době, kdy otázky životního prostředí a udržitelnosti zaujímají střed pozornosti celého světa, se státy, firmy i jednotlivci snaží najít způsoby, jak snížit negativní dopady své činnosti na planetu. Jedním z klíčových nástrojů, který v tomto boji hraje stále významnější roli, je ekologická daň.

S velkou pravděpodobností vám pojem ekologická daň utkvěl v paměti v souvislosti s automobily. Hledali jste inzeráty ojetých vozidel, vyskočilo na vás sousloví „ekodaň auto“ a zlekli se dalších poplatků? Jestli už nechcete, aby se situace v budoucnu opakovala, ponořte se s námi do čtení dnešního článku. Dozvíte se význam ekologické daně, kdy a kdo eko daň platí a jestli se to týká i vás.

Co to je ekologická daň?

Ekologická daň, známá též jako energetická daň či eko daň je jedním z pěti ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Ekologická daň patří do daní nepřímých. Přesná definice ekologické daně v českém právním řádu neexistuje, proto může být interpretována různými způsoby.

Pod pojmem eko daň si lze například představit veškeré environmentální platby včetně ekologických poplatků, které se od daní liší. Ekologická daň má za cíl motivovat firmy a jednotlivce ke snižování jejich uhlíkové stopy.

Je důležité si uvědomit, že ekologická daň v sobě často skrývá více poplatků, než jen daň ze zemního plynu a elektřiny nebo daně z pevných paliv), které v souladu s požadavky Evropské unie platíme už od roku 2008.

Eko daň je často skloňovaná v souvislosti s auty a pohonnými hmotami. Plánujete si koupit ojeté motorové vozidlo a řešíte, co znamená spojení eko daň auto?

Jaké jsou druhy eko daně?

V České republice rozlišujeme několik oblastí ekologických daní:

  • ochrana ovzduší,
  • ochrana vod,
  • ochrana horninového prostředí,
  • ochrana půdního fondu,
  • ochrana odpadového a obalového hospodářství.

V kontextu registrace či přeregistrace motorového vozidla je ekologická daň zásadní. Ekologická daň auto se vztahuje na podle množství emisí. Týká se jen automobilů kategorie M1 a N1 (osobní automobily, dodávky, nákladní vozidla do 3,5 tuny). To, kolik je ekologická daň auta, je dáno tím, do jaké emisní normy vozidlo spadá.

Kolik je eko daň?

V České republice jsou ekologické daně nastaveny v souladu s evropskými směrnicemi a zákonem o odpadech.

Ačkoliv se ekologická daň vztahuje na starší automobily, věk auta není kritériem výše eko daně.

Výška eko daně auta je různá a závisí na plnění emisních limitů. Podle toho jsou automobily rozřazeny do skupin EURO 1-EURO 5. Toto rozřazení je někdy uvedeno ve velkém technickém průkazu. Pokud tam toto rozdělení uvedeno není, měly by být uvedeny alespoň emisní limity. Výše poplatku eko daně je následující:

– EURO 0 (nespadá do žádné jiné skupiny) – 10 000 Kč,

– EURO 1 – 5 000 Kč,

– EURO 2 – 3 000 Kč,

– EURO 3 a více – bez poplatku.

Pokud se nepodaří prokázat, do jaké EURO skupiny automobil patří (emisní limity ani EURO skupina nejsou ve velkém technickém průkazu uvedeny), je předpokládáno, že nesplňuje limity žádné skupiny (patří tedy do EURO 0) a zaplatíte za něj poplatek 10 000 Kč.

ekologická daň

Kdy se platí eko daň?

Ekologická daň je jednorázový poplatek, který se platí při prvním převodu vozidla v České republice. Při dalších převodech už se ekodaň neplatí.

Údaj o tom, zda již byla daň za váš vůz zaplacena, byste měli najít ve velkém technickém průkazu. Pomoci vám také může fakt, že daň existuje až od roku 2009. Pokud bylo tedy vozidlo převedeno v tomto roce nebo později, daň již s největší pravděpodobností uhrazena byla. Pokud byla registrace provedena dříve, nejspíše čeká nového majitele její uhrazení.

Kdo platí eko daň?

Povinnost zaplatit ekodaň má osoba, na níž je auto registrováno. Není důležité, zda se jedná o koupi vozidla nebo pouze o převod na základně darovací smlouvy.

Z platby ekologické daně jsou podle zákona osvobozeny následující osoby a vozidla:

– Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P (jejich vozidla jsou od daně osvobozena, neplatí ji tedy ani žádní další majitelé).

– Osoby, získávající vozidlo v rámci dědictví.

– Osoby, získávající vozidlo v rámci majetkového vypořádání společného jmění manželů.

– Vozidlo, patřící do skupiny veteránů (není zařazeno v registru motorových vozidel, ale v registru historických vozidel).