Odpad se dál zpracovává

Odpad se dál zpracovává

Všichni si přejí bydlet v nových domech, užívat moderní ekologické stavby, jezdit po rovných komunikacích…zkrátka žít dobře. A proto staré domy ustupují nové zástavbě nebo i stavbě silnic, skladů a obchodních center. Musí se vyklízet a bourat. Na místě, kde stála už omšelá a nepotřebná budova, je najednou hromada suti, která překáží a musí se co nejrychleji odklidit. Odpad je potřeba roztřídit, naložit na nákladní auto, odvézt pryč a ekologicky zlikvidovat.

S takovým úkolem si zpravidla majitel stavby vlastními silami neporadí, protože nemá dostatečné zázemí ani prostor, kam takový materiál zavézt. Naštěstí existují specializované firmy, které se na odvoz suti, odpadu, zeminy a také použitého dřeva specializují. Přijedou na místo s technikou, nakladači, rypadly, a když je potřeba, tak i s hydraulickými nůžkami. Přistaví kontejnery a do nich naloží rozbité cihly, beton, obklady, dlažbu i omítku. Kontejnerová doprava umožní manipulaci s přebytečným materiálem velmi rychle a čistě. Do kontejnerů se vejde suť a odpad do výše téměř šesti tun a o objemu až deset metrů krychlových.

Některé druhy odpadu může majitel stavby i prodat, například čistou výkopovou zeminu a kamení, beton, železobeton, cihly a pálené cihlářské výrobky. Pokud se stavebník suti nechce zbavit a ví, že materiál ze starého domu bude ještě v budoucnosti potřebovat, může si domluvit jeho dočasné uskladnění. V opačném případě se odpad třídí, recykluje a dále zpracovává. A může si ho naopak koupit ten, kdo nebourá, ale naopak začíná stavět a potřebuje třeba písek do betonu a malty, lomový kámen a lomový prach. Suť se tak dostává do koloběhu jako jakýkoli jiný materiál a dále se využívá. Nic nepřijde nazmar.

Stavebník, který si odvoz suti objedná, dostane potvrzení o ekologické likvidaci, které bude potřebovat ke kolaudačnímu řízení. Navíc má jistotu, že místo po bourání bude uklizené a s odpadem bylo naloženo v souladu s platnými vyhláškami.

Firmy, které se zabývají odvozem suti, si stejně lehce si poradí se zeminou, která zůstává na místě novostaveb po vybudování základní desky, garáže nebo sklepních prostor. Navíc disponují technikou, která je schopna veškeré zemní práce zajistit. Takže zakázku není nutné omezovat jen na odvoz odpadu, ale rozšířit o výkopové práce, spojené s budováním přípojek, plotů, stavbou domu a dokonce úpravou zahrady.