I díky efektivně naplánované linkové autobusové dopravě je vaše cesta do práce příjemnější

I díky efektivně naplánované linkové autobusové dopravě je vaše cesta do práce příjemnější

Veřejná doprava je pro nás v dnešní době už samozřejmostí. Dostat se rychle a spolehlivě na místo určení je pro nás zásadní. Nemyslíme při cestování na veškerou práci a organizaci, aby se právě naše vybraná cesta zrealizovala a daný autobus nás ve vytyčený čas opravdu odvezl na místo určení. Také si neuvědomujeme, že naplánovat linkovou autobusovou dopravu není úplně snadný úkol a musí se brát v potaz spousta proměnných, se kterými se musí počítat, aby byla doprava dostatečně efektivní.

Co je třeba brát v potaz při plánování veřejné dopravy?

Celková vzájemná koordinace veřejné dopravy musí mít jasně stanovený rámec. Také musí být naplánovaná v návaznosti na předpokládané využívání veřejné dopravy cestujícími v určitých časových blocích. Základem je, aby veškeré autobusové linky měly logické uspořádání v podobě dostatečně vytížené trasy a atraktivním časovým harmonogramem. Neméně důležitým faktorem je i ekonomická efektivita veřejné dopravy v dané oblasti. Právě pro efektivní plánování autobusové linkové dopravy se využívají speciálně vytvořené Softwary.

Takovýto SW nabízí i společnost B&C Dopravní systémy s.r.o.. Jejichž hlavním cíle, je optimalizace autobusové dopravy. Pokud potřebujete s touto optimalizací pomoci, rádi vám vytvoří SW nástroj na míru dle vašich konkrétních požadavků a vašeho zadání. Kromě vytvoření SW nabízí i poradenství, kdy pomáhají zabezpečit trvale ekonomické, ekologické a provozně udržitelné veřejné linkové autobusové dopravy. Stanovení počtu řidičů i vozidel nebude žádný problém a zrealizovaná doprava bude efektivně převážet pasažéry na místo určení. Nabízejí také služby asistence pro kontrolu a řízení autobusové dopravy, rozúčtování tržeb, kontroly výstupů či prokazatelné ztráty dle vašeho finančního modelu pro uskutečňování dopravní obslužnosti dané oblasti.