Chemikálie do komunálního odpadu nepatří

Chemikálie do komunálního odpadu nepatří

Staré musí ustoupit novému, je přirozené, že se nevyhovující a staré domy bourají a na jejich místě staví nové, hospodárnější a odpovídající požadavkům dnešní doby. Jenže bourání je spojené se spoustou odpadového materiálu, zejména sutě. Jsou to cihly, větší i menší kusy betonu, střešní tašky, zbytky omítky a jiného materiálu. Na odvoz sutě potřebujete mít pořádnou techniku a také kontejner. Vše se dá objednat u firem, které se likvidaci odpadu věnují.

Na suť se zpravidla přistavují kontejnery o objemu 6 m³, které jsou vhodné na převoz sypkých materiálů. Naplněný kontejner se naloží na nosič a odveze na místo k tomu určené. Tam se suť většinou dál zpracovává a část se znovu využívá pro další výrobu stavebního materiálu.

Jestliže při likvidaci domu převládá jiný než sypký materiál, například střešní tašky a cihly, které nejsou tak skladné, je lepší si objednat kontejner větší, třeba o objemu 9 m³.

Stavební sutí však není komunální odpad, plasty, igelity, PET láhve, dřevo, sádrokarton, sklo, izolační materiál IPA či ethernit. Když zákazník do sutě uvedené materiály přidá, riskuje, že mu firma naúčtuje zcela jinou cenu nebo mu odpad dokonce odmítne odvézt.

Když se suť podaří zlikvidovat, nastává další fáze výstavby, která je spojena s budováním základů a zemními pracemi. V této fázi má stavebník na pozemku zeminu, která je z jeho hlediska také odpadem. Pomoc hledá opět u firmy, specializující se na odvoz odpadu. Na zeminu se stejně jako na suť používají kontejnery o objemu 6 m³. Stavba pokračuje a materiál se z pozemku přestává odvážet, naopak se zase přiváží. Tříděný písek, který se využívá do betonu a malty, netříděný písek, vhodný do betonu, kačírek do drenáží nebo na chodníky, štěrk pod zámkovou dlažbu a základovou desku nebo do komunikací.

Odvoz odpadu se ale netýká jen stavebních prací, někdy se v domě vyskytne větší množství starých věcí, které je třeba odvézt. Jsou to staré kusy nábytku, dřevěné rámy oken, zbytky trámů a latí. I komunální odpad má svoje vymezení, v kontejnerech by se například neměly objevit barvy, chemikálie, televize, lednice a akumulátory. Na komunální odpad se používají kontejnery o objemu 9 m³, některé mají dokonce speciální úpravu, jsou v zadní části snížené, aby se do nich lépe nakládalo.