Zemědělské družstvo úspěšně podniká

Zemědělské družstvo úspěšně podniká

Zemědělská družstva v České republice vznikala od roku 1948. Někteří rolníci do nich vstupovali dobrovolně, hodně sedláků se ale muselo své půdy a hospodářských zvířat vzdát nedobrovolně. Po roce 1989 jen některá JZD pokračovala v činnosti jako zemědělská družstva, další privatizovali původní vlastníci nebo jejich potomci. Část družstev zkrachovala, jejich majetek byl transformačním zákonem rozdělen mezi původní vlastníky půdy, zvířat, techniky a zaměstnance. Mnoho objektů zůstalo nevyužitých a chátrá.

Hospodaření v Zemědělském družstvu Mořina na Berounsku neskončilo, činnost se naopak rozšířila. Družstvo vzniklo v roce 1951, věnovalo se zejména rostlinné a živočišné výrobě. Dnes se hospodaří na přibližně sedmi tisících hektarech plochy, rostlinná výroba je soustředěna do čtyř středisek, do Mořiny, Hudlic, Tlustic a Sytna. Hlavními plodinami jsou obiloviny, řepka a mák. Dále družstvo produkuje kukuřičnou siláž a travní senáž, využívá ji hlavně pro vlastní potřebu, pro krmení vlastního stáda a pro vlastní bioplynovou stanici. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Stádo má asi 2 400 kusů, z toho 900 dojnic ve velkokapacitních kravínech v Kozolupech a v Litni. Jalovice jsou odchovávány v Drozdově a v Třenicích, býci na výkrm ve středisku Pánov u Libomyšle. Družstvo je v objemovém krmivu soběstačné, má vlastní míchárnu krmných směsí. Provozuje i fotovoltaické elektrárny, umístěné na střechách zemědělských objektů. V roce 2011 byla do provozu uvedena bioplynová stanice v obci Mořina, o dva roky později v Záluží u Hořovic. Na výrobu elektrické energie se využívá kukuřičná siláž, travní senáž a kejda. Odpadním teplem se vytápějí objekty zemědělského družstva, v Záluží se jím suší obilí a řepka v sušičce.

Družstvo provozuje v Mořině práškovou lakovnu, zámečnickou výrobu a kovovýrobu. V opravárenské dílně se opravují zemědělské stroje a technika, na odbornou praxi sem chodí učni ze SOU Radotín, oboru opravář zemědělských strojů.