Zemědělské družstvo, které jde ostatním příkladem

Zemědělské družstvo, které jde ostatním příkladem

I firma, která se zabývá výrobou a prodejem kvalitního masa a mléčných výrobků může být odpovědná a jít příkladem. Jaká firma k zemědělství přistupuje takto zodpovědně a co všechno spadá do její produkce?

Navíc se jedná o společnost, která se v současnosti věnuje intenzivnímu rozvoji a modernizaci svých zemědělských aktivit. Zkrátka snaží se své zákazníky zaujmout i pečlivým přístupem ke svým zemědělským pozemkům a hospodářským zvířatům. Jejich cílem tedy není pouhý prodej masa nebo prodej mléčných výrobků, ale zemědělství se snaží dělat skutečně svědomitě a poctivě.

Síť jejich zemědělských pozemků o rozloze 5 250 hektarů je rozprostřena v různých lokalitách – od Krásné Hory nad Vltavou, Petrovic až po Třebsko a Haklovy Dvory u Českých Budějovic. Díky různorodosti půdy v těchto lokalitách dokáží lépe přispívat k efektivnímu obhospodařování. Za zmínku stojí i skutečnost, že se aktivně věnují protierozním opatřením a zachovávání půdní úrodnosti.

 

Moderní přístup k zemědělství

V rámci rostlinné výroby se tato společnost zaměřuje na opravdu rozmanitou paletu rostlin, a to včetně obilovin, olejnin, pícnin či luskovin. S využitím moderních technik hospodaření se snaží maximalizovat úrodnost a zároveň minimalizovat negativní dopady na půdu. Zásluhou využití odpadních produktů z bioplynových stanic navíc mají k dispozici dostatek organických hnojiv pro půdu.

V neposlední řadě se věnují i chovu dojného skotu, přičemž pravidelně sledují zdravotní stav zvířat, což umožňuje zvyšovat celkovou kvalitu chovu. Společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou se tak díky svému skvělému přístupu k zemědělství stává pilířem zemědělského sektoru v regionu.