Za kouzlem sušení aneb proč se bez této techniky zpracování potravin neobejdeme?

Za kouzlem sušení aneb proč se bez této techniky zpracování potravin neobejdeme?

Sušení jakožto technika zpracování potravin má už dlouhou tradici. Proč se ji lidstvo naučilo využívat a jaký význam má dnes?

Co je sušení

Sušení je definováno jakožto fyzikálně-chemický postup, kdy se z příslušného materiálu, což může být surovina, produkt či výrobek, odstraňuje přebytečná voda, a to odpařením do ovzduší. Jedná se o běžný přírodní děj.

Potraviny se vlivem tohoto procesu změní v suchou nebo skoro suchou hmotu, která se vyznačuje pevnou, polopevnou nebo práškovitou strukturou. Zároveň však platí, že vysušené potraviny si však musí zachovat schopnost přijmout vodu zpět, tedy nabobtnat.

Tímto způsobem lze zpracovávat různé typy potravin. Patří k nim maso, ovoce, zelenina, houby, ale třeba také bylinky. Sušení ovoce se řadí dokonce k nejstarším technikám konzervace, doloženým již v pravěku. U masa s touto úpravou začali v evropských poměrech starověcí Římané.

Sušení se stalo nezbytnou součástí každodenního života. Napomáhá nejen zvýšit trvanlivost, jelikož vytváří prostředí, ve kterém se nemohou tvořit mikroorganismy, ale má i výhodu ve zvýšení skladnosti konkrétní potraviny. Například sušené bylinky vám tak doma ušetří ve srovnání s těmi čerstvými mnoho místa.

Jak probíhá průmyslové sušení potravin

V případě ovoci a zeleniny lze využitím nízkých teplot uchovat i většinu vitamínů a minerálů. Zachovává se také původní chuť a aroma. Proces tak nachází hojné využití také v průmyslové výrobě potravin.

Dnes se především používají tyto metody:
• sušení vzduchem
• sušení jednorázově ohřátým vzdušným proudem
• kombinované sušení vzduchem a mikrovlnným ohřevem
• sušení kašovitých hmot válcovými sušárnami
• vakuové sušení
• expanzní sušení
• sušení infračerveným zářením
• sublimační sušení

V současné době se tak tímto oborem zaobírá řada subjektů. Společnost Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o. se především zaměřuje na produkci dehydratovaných potravin, koření, kořenících směsí, sušené zeleniny a sušených hub.

Sušené a instantní potraviny dnes tvoří důležitou součást potravinářského segmentu. Mezi největší odběratelé firmy J.K.FOOD s.r.o. tak patří řada zpracovatelských podniků z tohoto oboru, jako jsou výrobny masných, pekárenských a mlékárenských výrobků a mnohé další.