Vstřikovací formy jsou klíčové komponenty pro výrobu plastových dílů

Vstřikovací formy jsou klíčové komponenty pro výrobu plastových dílů

Obor zpracování plastů je závislý na technice vstřikování plastů. Jedná se o metodu, kdy se vyrábějí plastové konečné výrobky i polotovary. Velkou výhodou produktů vznikající vstřikováním je velmi dobrá rozměrová přesnost a vysoká reprodukovatelnost mechanických a fyzikálních vlastností. Hlavní roli u procesu vstřikování hrají vstřikovací formy a vstřikovací stroj. Velmi zjednodušeně řečeno je dávka zpracovaného materiálu vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené dutiny vstřikovací formy, kde ztuhne, a tak vznikne finální výrobek. Touto metodou se dají snadno vyrábět i složité součástky s různými variacemi rozměrů a velmi dobrou povrchovou úpravou. Další výhodou je i to, že celý proces je poměrně krátký.

Technologie vstřikování se využívá i v automotive průmyslu. Právě firma Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. je úspěšný podnik, podnikající nejen v automotive průmyslu, ale také se věnují výrobě knoflíku. Začátky firmy sahají až do roku 1893, kdy byla založena dílna na výrobu perleťových knoflíků. Jak se doba i technologie mění, firma rozšířila výrobu knoflíků i ze syntetického materiálu, jako je například polyester a polyamid. Samotná výroba knoflíků je doposud, až na malé výjimky, poctivá ruční práce. Avšak nejnovější technologie používá firma právě ve svém druhém oboru podnikání, a to v automotive průmyslu. Zaměřují se zejména na plastové výrobky pro světelnou techniku. S výrobky této firmy se denně potkáváme na svých cestách. Pokud chcete změnit v autě světla na dálkové nebo na tlumené, má v tomto zásluhy právě společnost Knoflíkářský průmysl Žirovnice. Díky využívání speciálních technologií a rozvoji vlastní nástrojárny pro výrobu a údržbu vstřikovacích forem se firma stala jedním z největších dodavatelů světlometů do automobilu nejen na evropských trzích.