Vrstva kovu je odolná a vylepší vzhled

Vrstva kovu je odolná a vylepší vzhled

Galvanizace je hlavním oborem činnosti společnosti Galvanovna Adafinish. Je to proces, při kterém se kovové předměty pokrývají vrstvami jiných kovů za pomoci elektrického proudu. Je to buď proto, aby předměty měly luxusnější vzhled nebo aby se staly odolnějšími a trvanlivějšími. První z vyjmenovaných technologií se užívá především při výrobě šperků, bižuterie, další precesy jako niklování, zinkování a chromování mají uplatnění spíše pro průmyslové účely.

Předmět, který se má pokrýt kovem, se spojí s mínusovým pólem, neboli katodou. Potom se ponoří do lázně z roztoku sloučeniny kovu, kterým se předmět pokrývá. Do tohoto roztoku je zavedena destička s kladným pólem, neboli anoda. Vlivem elektrického proudu se uvolňují ionty z roztoku a ty se rovnoměrně usazují na předmětu. Před galvanizací se předmět mechanicky zbavuje nečistoty, kartáčuje se nebo otírá pískem v bubnech. Potom se brousí dřevěnými kotouči a nakonec leští kysličníkem železitým, tak zvaným vídeňským vápnem. Při dalším čištění předmětu chemickou cestou se zoxidované povrchy dokonale očistí kyselinami a odmastí se. Ještě než se mastnota z předmětu odstraní, předmět se naváže na dráty a poté ponoří do lázně, kde začne proces galvanizace.

Černění neboli brynýrování je chemická úprava ocelových povrchů. Dělá se kvůli zlepšení vzhledu a také odolnosti vůči korozi. Jednotlivé předměty se ponoří do vroucího roztoku hydroxidu a oxidujících solí. Na povrchu se vytváří tenký oxidový povlak modročerné až černé barvy. Ochranná vrstva oxidů železa je velmi tenká, rozměr černěného předmětu se tak skoro nemění, ale po skončení celého procesu je tato vrstva odolná proti otěru. Užívá se zpravidla na vnější úpravu optických přístrojů a zbraní. Čím jemnější je povrch černěného předmětu, tím dokonalejší je oxidový povlak. Aby se odolnost proti korozi a mechanickému opotřebování ještě zvýšila, součástky se ošetřují speciálním impregnačním prostředkem. Černění se provádí na závěsech i hromadně v bubnech.