Povrchové úpravy jsou důležité zejména ve strojírenském průmyslu

Povrchové úpravy jsou důležité zejména ve strojírenském průmyslu

Stane se, že nakoupíme kovové předměty, které dle výrobce mají být nerezové. Avšak po nechání předmětu ve vlhku či vodě najednou předmět zreziví. Jedná se o chybu výrobce, který pravděpodobně nesprávně provedl povrchovou úpravu předmětu. Povrchovou úpravou předmětu se ošetřuje různá variace předmětů a provádí se opracováním, zpracováním nebo nanesením povrchové vrstvy materiálu na předmět. Hlavním cílem povrchové úpravy je zejména lepší odolnost předmětu proti korozi, otěru, zlepšení vlastností nebo zvýšené teplotě. Na povrchové úpravy se specializují velké množství firmem a jedinec zabývající se povrchovými úpravami může být i galvanizér.

 

Kdo je to galvanizér?

Galvanizér upravuje povrch předmětu tak, že na něj nanáší kovové povlaky. Mezi hlavní činnosti patří příprava lázní pro chemickou a elektrochemickou úpravu povrchu. Tyto úpravy povrchu výrobků se realizují odmašťováním, zinkováním, cínováním, stříbřením, mořením, zlacením, měděním, niklováním, elektrolytickým leštěním a mnoho dalšího. Jedná se o velmi zodpovědnou práci s ohledem na důsledky špatně odvedené práce. Jelikož ve strojírenském průmyslu by špatná povrchová úprava mohla znamenat defekt celého produktu nebo vzniku nebezpečí pro okolí při používání výrobku. Galvanizér vykonává svou pozici v dílenském provozu v obtížných podmínkách vysokých teplot, manipulaci s chemickými látkami a při vysoké hlučnosti a prašnosti.

 

 

Galvanizéři jsou tedy zpravidla pracovníci firem, kteří se specializují na povrchové úpravy. Tyto firmy musí mít dostatečné informace a odborně zaučené zaměstnance, aby povrchové úpravy byly bezchybné a kvalitní. Pro garanci dostatečné informovanosti pracovníků z oboru povrchových úprav je tu Česká společnost pro povrchové úpravy. Jedná se o nezávislou, dobrovolnou a nepolitickou organizaci, která stmeluje všechny pracovníky v oboru povrchových úprav s cílem podpory informovanosti, vzdělávaní a garantované odborné způsobilosti pro práci v oboru. Nabízí také poradenskou činnost, podporuje řešení ekologie a rozvoj kontaktů se zahraničím a tuzemskými odbornými organizacemi.