Ocelové sudy na které je spoleh

Ocelové sudy na které je spoleh

Ocelové sudy mohou být zásadní pro petrochemický průmysl, chemický průmysl, na převážení nebezpečných látek nebo po náležité úpravě i pro farmacii a potravinářství. Pokud jste jednou z firem, která ke svému fungování potřebuje ocelové sudy, pak byste měli hledět na jejich kvalitu. Pokud je pro vás důležité, aby kovové obaly plnily všechny předpisy a požadavky na ně kladené Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech, tak je pro vás společnost Greif Czech Republic spolehlivým partnerem. Společnost zajišťuje nejen výrobu ocelových sudů, tak aby plnily s rezervou všechny přísné požadavky, ale zajišťuje i jejich logistický servis. V nabídce najdete ocelové sudy určené pro přepravu pevných, sypkých i kapalných látek ale také nebezpečných obalů.

Společnost Grief Czech Republic sudy vyrábí v Ústí nad Labem a vychází při jejich výrobě z dlouholetých zkušeností společnosti Grief, která začínala již v roce 1909 jako slévárna železa. Ocelové sudy dnes Grief exportuje do všech zemí Evropské Unie, což je možné především díky tomu, že odpovídají všem harmonizovaným předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí. Při výrobě sudů společnost využívá technologií šetrných k životnímu prostředí, a to od samotného vzniku až po konec jejich životnosti. Technologie a procesy jejich výroby produkují minimum odpadů a materiály mohou být znovu recyklovány.

Velké sudy o objemu 216,5 litru jsou ve 100 % vyrobených kusů kontrolovány na těsnost speciálním automatickým testovacím zařízením, které je s pomocí helia schopno kusy s případnou netěsností z produkce vytřídit. Sudy pro přepravu nebezpečného odpadu jsou expertně zkoušeny třetí osobou v souladu se všemi vyhláškami a předpisy, a tak se můžete naprosto spolehnout na jejich bezpečnost při přepravě i skladování. Pokud si budete přát, je možné sudy opatřit také vaším logem nebo obsahem látky v sudu.