Obilí se skladuje, suší a dál zpracovává

Obilí se skladuje, suší a dál zpracovává

Se zemědělskou úrodou je třeba zacházet racionálně, po sklizni je třeba zajistit její skladování, sušení, případně další úpravu, abychom ji bylo možné beze zbytku využít. Sklizené zrniny a olejniny se upravují na základě jejich rozboru a zjištění, kolik mají v sobě vlhkosti, příměsí a nečistot. Nejprve se předčišťují, suší, čistí, procházejí aktivním větráním, případně chemickou konzervací. Bývají speciálně ošetřeny, aby neplesnivěly. Cílem je dosáhnout skladovací vlhkosti. Zrno se před sušením třídí do skupin s různou vlhkostí. Potom se suší většinou v sesypných sušárnách s nepřímým ohřevem vzduchu. Obsluha sušárny kontroluje celý proces, zapisuje vlhkost před sušením a po něm. Při vyšší vstupní vlhkosti se využívá vyšší teplota sušícího vzduchu, nesmí ale překročit určitou mez, protože zejména u potravinářské pšenice a sladovnického ječmene může dojít ke zhoršení jeho jakosti a snížení klíčivosti. Suší se také cukrovka, čekanka a topinambury pro další potravinářské využití.

Ze zemědělské produkce se vyrábějí granule. Vyrobená sypká krmná směs se zvlhčí vodou, je odvedena do diskového lisu a tam se protlačuje přes kuželové otvory. Výsledkem tohoto procesu jsou granule, které postupují do chladiče, kde se ochlazují. Proséváním na sítech se z nich oddělí prachové částice, které se vracejí zpět do granulování. Vyčištěné granule putují do zásobníku, balí se do papírových pytlů a jsou nachystány na distribuci k zákazníkovi.

Všechna krmiva jsou pod přísnou kontrolou, vyrábějí se z domácí produkce na schváleném zařízení, jejich kvalita je dozorována státními kontrolními orgány. Velkým chovatelům se vyrábějí krmné směsi na míru, spotřebitel si sám rozhodne o jejich složení, může si dodat i další potřebné komponenty, z nichž je vyroben finální produkt.

Složení krmných směsí se řídí přísnými pravidly, přidávají se do nich bílkovinné složky, řepkový a sojový extrahovaný šrot. Součástí krmných směsí je i krmný vápenec, sůl a cukr. Jsou určeny pro vepře, drůbež a ryby, ale mají pro každou skupinu vykrmovaných jedinců individuální složení. Jiné jsou směsi pro předvýkrm a výkrm prasat, pro odchov kuřic, pro užitkové nosnice, pro krůťata, krůty, kachny nebo kapry.