Již přes sto let pracují na dokonalosti odlitků ze šedé litiny

Již přes sto let pracují na dokonalosti odlitků ze šedé litiny

Historie slévárny ANAH Prostějov sahá až do roku 1882, kdy zde byla poprvé zahájena výroba litiny. Nyní se tedy jedná o tradiční, ryze českou rodinnou firmu zabývající se výrobou odlitků ze šedé litiny. V současné době činí výrobní kapacity provozu cca 12 000 tun odlitků ročně. Kvantita však v žádném případě nejde na úkor kvalitě, v roce 2011 obsadila firma ANAH 57. místo v soutěži 100 nejlepších firem Česka a tuto kvalitu si udržuje a díky modernizaci vylepšuje až do dnešních dnů. Výrobní spektrum slévárny se neustále rozšiřuje s ohledem na aktuální poptávku trhu. Firma vyrábí odlitky pro strojírenský, automobilový a stavební průmysl, dále také pro výrobu armatur a čerpadel. Slévárna také disponuje vlastní modelárnou, a proto ani zakázková výroba modelů podle přání zákazníka pro ni není problémem. Firma se zaměřuje na dodávky odlitků zejména v sériových zakázkách. Výjimkou, ale nejsou ani malosériové či kusové zakázky.

Pojďme se nyní podívat blíže na jednotlivé provozy slévárny ANAH. U výroby odlitků technologické možnosti firmy umožňují vyrobit odlitky ze šedé litiny ve váhové kategorii 0,2 – 300 kg. V jaderně se k výrobě jader využívá strojní i ruční metody Carbonphen nebo na bázi anorganických pojiv nebo vytvrzování CO2. V menší míře tu jsou však vyráběna i jádra chromitová. Ve formově dochází k formování do bentonitových směsí vyráběných z nejkvalitnějších surovin v Evropě, které zaručují stabilní a bezkonkurenční povrchy odlitků. Strojní formovna je vybavena formovacími stroji FOROMAT, vytloukání forem probíhá na poloautomatické vytloukací lince vlastní výroby. Přípravu tekutého kovu v tavírně zajišťují tři studeno větrné kupolové pece o průměru tavícího pásma 700 mm. Tyto tavící pece jsou vybaveny odprašovacím zařízením BMD, čímž splňují požadavky na ekologický provoz. Ke zvýšení účinnosti tavení je instalováno zařízení k obohacování dmýchaného vzduchu čistým kyslíkem. Po vytlučení odlitků z forem probíhá v cídírně cyklus dokončujících operací dle požadavků jednotlivých zákazníků tak, aby byly odlitky v požadovaném termínu a kvalitě připraveny k expedici.