Jak svět přichází o zemědělce

Jak svět přichází o zemědělce

S nárůstem počtu obyvatel naší planety přichází klíčová otázka – jak celý svět uživit? V Česku i dalších vyspělých zemích klesá oblíbenost zaměstnání v zemědělském sektoru, a není se čemu divit. V současné době mají především střední a malí podnikatelé problém dosáhnout na dotace či splňovat přísné regulace a konkurovat přitom cenou velkým agrárním podnikům. Být zemědělcem není lehký úděl – kromě politiky se pracovníci potýkají i s rozmary přírody, ať už přemnoženými škůdci či nepřízní počasí. Velká část surovin se proto dováží z nejrůznějších koutů světa, čímž ochuzujeme naši ekonomiku i planetu. V budoucnu je proto třeba zaměřit se na spotřebu lokálních zemědělských surovin, což je momentálně čím dál rozšířenějším trendem. Jak zemědělská výroba u nás vůbec vypadá?

Zemědělská výroba se skládá z dvou hlavních sektorů – rostlinné výroby a výroby živočišné. Už na základní škole jsme se všichni učili, že mezi základní pěstované rostliny patří pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka, kukuřice či cukrová řepa. Různí zemědělci se však dále věnují i pěstování brambor nebo například vinné révy. Vypěstované suroviny jsou kromě v potravinářství využívány jako krmivo či ve farmaceutickém i dalších odvětvích.

Pod živočišnou výrobu spadá především chov skotu a prasat. V celosvětovém měřítku převažuje hodnota živočišné výroby nad rostlinnou, za touto převahou stojí vyspělé země, které živočišné výrobky poptávají víc. Je tomu tak i díky její vyšší kvalitě oproti rozvojovým zemím – díky krmivové základně i vysoké poptávce. Hlavním cílem živočišné výroby je produkce masa, mléčných výrobků a vajec pro český i zahraniční trh.

V Česku je tradičním zemědělským sdružením zemědělské družstvo. Ač vyvolává název nepříjemné vzpomínky na totalitu na našem území, velké množství zemědělských družstev dodnes funguje a dodává kvalitní lokální suroviny. Například jihozápadně od města Třebíče narazíte na zemědělské družstvo Dešov. To se kromě živočišné a rostlinné výroby zabývá i servisem zemědělské techniky či výrobě zdvihadel na přepravu zboží.