Hospodaří na jedničku

Hospodaří na jedničku

Zemědělská výroba má v České republice hluboké tradice, zejména v některých oblastech. Moderní podniky většinou navázaly na činnost jednotných zemědělských družstev a svoje aktivity přizpůsobily potřebám a požadavkům současné doby.

K takovým patří Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták. Hospodaří na výměře více než 1.300 hektarů v obilnářské oblasti severovýchodně od Zlína v pásmu vodárenské nádrže Fryšták. Půda, kterou vlastní a obdělává, je z devadesáti procent ornou půdou, zbylou část tvoří travní porosty. Družstvo se specializuje hlavně na produkci mléka, patří k nejlepším producentům v rámci celé země. Živočišná výroba je soustředěna do uzavřeného moderního areálu, kde je kolem 750 dojnic. O zvířata je dobře postaráno, chovatelé se snaží o zvyšování jejich užitkovosti šlechtěním, modernizací kravínů a technologického vybavení. Dojnice se za péči odměňují vysokou dojivostí, která ročně v průměru dosahuje až 9.500 litrů mléka na jedno zvíře. Velký zájem ze strany maloodběratelů je i o prodej živých jatečných prasat.

Rostlinná výroba je zaměřena na produkci potravinářské pšenice, ozimé řepky a krmiv. Zemědělské práce jsou zabezpečovány moderními stroji, služeb střediska agromechanizace využívají i další podnikatelé v zemědělské výrobě. Středisko provádí postřiky, výmlat a osev obilovin a kukuřice, sklízí pícniny a kukuřici na siláž, lisuje slámu a seno do úhledných balíků o rozměrech 90 x 120 cm. A také opravuje porouchané stroje, provozuje samoobslužnou myčku, vyrábí a prodává průmyslová hnojiva i krmítkovou směs pro kaprovité ryby.

Na výrobu navazují další služby, zákazníci si v družstvu mohou objednat dopravu, potřebnou mechanizaci třeba na výkopové práce nebo opravárenské služby. V čerpací stanici ve Fryštáku se dá velmi výhodně natankovat nafta a benzín, ve středisku autoagregátů zase koupit náhradní díly. Na prodej jsou obilniny a krmivo pro hospodářská zvířata, zejména pro slepice, králíky a koně.

Zemědělské podniky hojně využívají úzce profilové služby specializovaného střediska, které jim podle jejich potřeb zajišťuje servis sušáren obilí, generální opravy výměníků tepla a také běžné zámečnické práce.

Spoustu let pracovníci družstva uvažovali o možnosti využívat ve výrobě traktory na zemní plyn, které by přinesly velkou úspory nafty a také by více chránily životní prostřední. Získat je ze zahraničí se nepodařilo, tak se šikovní mechanici pustili ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými firmami do práce sami a v současné době se Zetor na zemní plyn připravuje ve zkušebním provozu a čeká na homologaci.