Dřevo najde uplatnění skoro všude

Dřevo najde uplatnění skoro všude

Dřevo člověk využívá velmi dlouho. Nejprve zjistil, že hořením vydává příjemné teplo, potom ho začal opracovávat a vyrábět z něj různé pomůcky a nástroje, které mu ulehčovaly život. Velkou výhodou dřeva je jeho dostupnost, jeho fyzikální a mechanické vlastnosti. Se dřevem se setkáme ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, energetice, papírenském, chemickém a dopravním průmyslu. Vyrábějí se z něho sportovní potřeby i hudební nástroje a využívá se dokonce k výrobě průhledných materiálů, připomínajících sklo nebo dřevěné látky.

Dřevo je šetrné k životnímu prostředí, roste jako dřevina v lese a v průběhu svého života produkuje kyslík. Jde o obnovitelný materiál, který se dá znovu využít v recyklované podobě, a to dokonce i odpad, vznikající při jeho opracování. Zpracování dřeva je navíc energeticky mnohem méně náročné než například zpracování hliníku, oceli nebo betonu.

Pro každé odvětví se hodí jiný druh dřeva, ale asi nejvyšší požadavky jsou kladeny na materiál, určený pro výrobu hudebních nástrojů. Takové dřevo z javoru, olše, smrku nebo jiných dřevin musí mít především rezonanční vlastnosti, nesmí obsahovat suky a mělo by mít husté a pravidelné letokruhy. Najít takový strom není jednoduché, většinou jde o mohutné stromy, které vyrostly uprostřed lesa na severním svahu. Nad kvalitou dřeva naopak rádi přimhouří oko v energetice, využijí prakticky vše, co nenašlo uplatnění v jiném odvětví.

Pokud je les zdravý, těžba je prostředkem obnovy lesa a podřizuje se rychlosti růstu mladých stromů a jejich nárokům na světlo. Nejprve se vybírají stromy určené k poražení, pokácejí se, odstraní se z nich větve a získají surové kmeny. Pokud je potřeba, z kmenů se odstraňuje kůra a surové kmeny se zkracují na požadovanou délku. Všechny operace nemusejí nutně probíhat na místě těžby, dříví se zbavuje kůry někdy až v dřevozpracujícím závodě a kmeny se zkracují v manipulačním skladu.