Budou lidé nahrazeni stroji?

Budou lidé nahrazeni stroji?

Ohledně toho, kolik lidské práce by měly převzít stroje se vedou neustálé debaty. Vzpoura strojů a jejich kompletní nahrazení lidí je tématem mnoha filmů a knih, kdy lidé v důsledku své lenosti a pohodlnosti nakonec podlehnou strojům. Hrozí nám taková budoucnost a máme se bát o svá místa nebo je postupné nahrazování lidské práce stoji něco, za co bychom měli být vděční a přinese nám jen úlevu od těžké a nebezpečné práce?

Zatímco ještě ve středověku veškerou práci museli lidé odvádět vlastníma rukama s příchodem průmyslové revoluce se vše začalo zásadně měnit. Tisíce dělníků přišlo o práci, avšak s postupujícím pokrokem začaly vznikat nová pracovní místa a specializace. Trh práce se opět vyrovnal a fungoval dál. Dalším krokem byla mechanizace, kdy určité zařízení usnadňuje lidem práci, avšak stále je lidský prvek nenahraditelný. Nově přichází průmyslová automatizace a digitalizace kdy stále více úkolů dostávají stroje a roboti, vše řídí počítač a potřeba přítomnosti člověka ve výrobním procesu se snižuje na minimum. Při dosažení komplexní automatizace by mohlo dojít až k úplnému vyřazení člověka z procesu výroby, ovšem tato varianta je v praxi v nejbližší době stále neuskutečnitelná.

V současné době přináší průmyslová automatizace firmám mnoho výhod. Zvýšení efektivity výroby jde ruku v ruce s nižšími náklady a vyššími výnosy, zaměstnanci se díky tomu vyhnou nebezpečné práci ve škodlivém prostředí a jsou na ně kladeny nižší nároky co se časového vytížení týče, přesnost a rychlost strojů nikdo nepřekoná, a hlavně správně nastavené stoje vyrobí každý kus stejný a bezchybný. Stroje také vyřeší problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, stačí někdo, kdo je bude umět ovládat a postarat se o jejich případné opravy a servis. Navíc díky flexibilitě nastavení snadno reagují na změny trhu a také zvyšují bezpečnost výroby. Stále však budou potřeba lidé k jejich správnému nastavení a servisu, proto se nemusíme bát, že by za nás stroje přebraly veškerou práci, pouze se postupně mění poptávka po kvalifikaci zaměstnanců a trh práce se stále vyvíjí.