Zámečnictví, kovoobrábění a centrum povrchových úprav na nejvyšší úrovni – Zako Turčín

Zámečnictví, kovoobrábění a centrum povrchových úprav na nejvyšší úrovni – Zako Turčín

Zako Turčín spol. s.r.o. je moderní rodinný strojírenský podnik, který byl založen v roce 1996. Společnost se nachází ve strategické poloze v České republice v regionu jihovýchodní Moravy nedaleko města Zlína a má snadný přístup na trhy Evropské unie. Tato oblast se už dlouhá léta vyznačuje vysokou úrovní strojírenské výroby, na které je rovněž tato firma postavena. V současnosti Zako Turčín zaměstnává více než 130 pracovníků. Firma má stabilní růst obratu v posledních 5 letech a zaměřuje se na tři hlavní obory podnikání: zámečnictví, kovoobrábění a montážní celky. Každoročně investuje do inovací a technologií, což jí umožňuje využívat moderní výrobní postupy. Zako Turčín má celkové výrobní kapacity cca 15 000 normohodin měsíčně.

Společnost se zaměřuje na optimalizaci a snižování nákladů, a to například prostřednictvím digitalizace svých výrobních a logistických procesů. Spolupracuje s předními dodavateli strojů a nástrojů a využívá jejich technickou podporu k zvýšení produktivity práce. Zako Turčín také dbá na šetrnost k životnímu prostředí, a to například tříděním odpadu. Zako Turčín se snaží splnit veškeré požadavky svých zákazníků včas, v požadované kvalitě a s minimálními náklady. Disponuje kvalifikovaným a zkušeným výrobním týmem, novým informačním systémem a schopností vyhotovovat metrické reporty na míru každému zákazníkovi. Politika jakosti společnosti je zaměřena na trvalé zlepšování systému řízení kvality, a od roku 2008 Zako Turčín zavedlo systém řízení jakosti dle normy ISO 9001-2009.

V oboru zámečnictví se firma Zako Turčín specializuje na výrobu krytů a dílů z plechu, včetně černého, nerezového a hliníkového. Firma nabízí svarky do hmotnosti 5000 kg, které zahrnují žíhání, pískování a jejich opracování. Také se specializuje na robotické svařování do velikosti 6 000 mm a hmotnosti 4 000 kg, svařování ocelí, nerezi, hliníku a mědi. Dále poskytuje služby jako srážení hran, značení, řezání závitů, výstupní kontrola, paletizace a expedice. Širokou nabídku služeb poskytuje firma také v oboru kovoobrábění a nabízí také centrum povrchových úprav.